Babiš splnil, co avizoval při odvolání Kremlíka. Všechny IT zakázky nad 6 milionů za rok musí schválit vláda

Po skandálu kolem elektronických dálničních známek, který vyvrcholil odvoláním ministra dopravy Vladimíra Kremlíka vláda schválila, že se bude na svých zasedáních zabývat všemi IT zakázkami, které mají větší rozpočet, než 6 milionů korun za rok a jež vypisují ministerstva a jejich podřízené organizace. Tím vláda napravuje nonsens z minulého usnesení, které tyto ekonomické subjekty explicitně nezmiňovalo a umožnilo tak jejich vedení se povinnosti schvalování vyhnout.

Všechny nově plánované IT zakázky s hodnotou nad 6 milionů korun bude muset schvalovat vláda. Vyplývá to z dnešního usnesení ministrů, na které upozornil server Hlídač státu.

Navíc bude nutné mít vždy souhlas Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra s touto zakázkou. Ten posílí o deset zaměstnanců. Kromě toho dostane vnitro do rozpočtu 11,6 milionů korun na platy a FKSP pro tyto nové zaměstnance. Odbor hlavního architekta (OHA) už dnes schvaluje velké připravované IT projekty nad 30 Kč (6 milionů korun ročně) ve státní správě. Jeho úkolem je zabránit duplicitám, ke kterým dříve docházelo, dále potřeba vynutit dodržování architektonických principů výstavby Informačních systémů veřejné správy, zejména při využívání již existujících sdílených služeb a ve výsledku zefektivnit IT systémy spravované státní správou, kterých jsou tisíce.

Premiér při oznamování odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka zdůraznil, že vláda má od roku 2015 přijaté stanovisko, jak se schvalují velké IT zakázky. Sice neřekl, které konkrétní usnesení má na mysli, ale s největší pravděpodobností jde o Usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015.

Babiš minulý týden také řekl, že kritizovaná zakázka Státního fondu dopravní infrastruktuy na elektronické dálniční známky nebyla projednána na OHA.   tomto bodě však nemá pravdu, jak jsme informovali již v pátek, žádost o stanovisko OHA k projektu “Elektronický systém časového zpoplatnění“ obdrželi úředníci na vnitru 27. listopadu 2019. Od té doby je v procesu schvalování. Poslední žádosti z OHA směrem k ministerstvu dopravy byly poslány 9. ledna s žádostí o doplnění některých podkladů a informací. Přesto na začátku minulého týdne ministerstvo dopravy samo vydalo tiskovou zprávu, v níž oznámilo uzavření smlouvy.

V dnešním usnesení vlády je také napravena nejasnost ohledně organizací, které musí předkládat své IT projekty ke schválení. Zatímco dosud to byly „ústřední správní orgány“, dnes se v usnesení vyjmenovávají i všechny podřízené organizace. Právě tím, že se jich předchozí nařízení vlády netýká, argumentovali zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury v počátku celé kauzy. Detailně jsme o tom psali v textu Kremlík zakázku k dálničním známkám nezruší, zkusí ji zlevnit. Vedení SFDI hledá kličky a slovíčkaří.

Jiří Reichl