Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Antimonopolní úřad: pokuty přes 175 milionů korun a zrychlení rozhodování

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dva měsíce ve znamení rychlých a tvrdých změn. Tak hodnotí své dosavadní působení nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna. Novinkou budou i školení zadavatelů a uchazečů o zakázky.

Kvalitnější a rychlejší fungování ÚOHS byl cíl, se kterým loni 2. prosince Petr Mlsna nastupoval do jeho čela. Od té doby již ÚOHS vydal desítky rozhodnutí, jmenovány byly nové rozkladové komise, došlo k zavedení takových kroků, které zrychlují rozhodování, a k řadě dalších aktivit, které mají za cíl lepší ochranu a podporu soutěžního prostředí v České republice a zkvalitnění zadávání veřejných zakázek. Zatím není za své kroky kritizován, ty jsou naopak odbornou veřejností a politiky přijímány s porozuměním.

Komise pracují dobře

Jedním z hlavních cílů, s nimiž předseda Petr Mlsna vstupoval na Úřad, bylo nové sestavení rozkladových komisí. Jejich tehdejší složení nedávalo záruky nestrannosti, členové byli někdy právem obviňováni z neodbornosti a kritizovány byly i jejich vazby na politiky. Petr Mlsna stanovil jasná kvalifikační a profesní kritéria a krátce po svém nástupu oslovil kvůli nominacím nových členů cca 30 institucí a organizací, které se zabývají mj. oblastí práva veřejných zakázek a soutěžním právem. Mezi nimi byly vysoké školy, orgány státní správy, nevládní a protikorupční organizace, Česká advokátní komora a další sdružení a spolky (Sdružení místních samospráv, Hospodářská komora, Asociace pro veřejné zakázky aj.). V polovině ledna 2021 předseda úřadu obdržel celkem 105 nominací do 5 rozkladových komisí, přičemž někteří odborníci byli nominováni duplicitně. Koncem ledna 2021 pak z nich vybral nové členy komisí.

Rychlost uleví oběma stranám sporů

Současně byla zavedena opatření, jejichž cílem je zrychlit rozhodování úřadu. Rozkladové komise se budou scházet ve 14denních intervalech, aby byly rozklady projednávány co nejrychleji a následně také co nejdříve zpracovány. K rychlejšímu projednání věcí má také přispět zrychlené předávání spisů mezi prvním a druhým stupněm.

Mlsna zároveň v oblasti dozoru nad veřejnými zakázkami klade důraz na „rozumné“ a méně formalistické rozhodování. Cílem tohoto přístupu je mimo jiné odrazení dodavatelů od podávání obstrukčních návrhů, které nejsou motivovány snahou o férový průběh zadávacího řízení, ale jedná se o vyřizování běžných komerčních sporů skrze Úřad.

Školení pro zadavatele i uchazeče

V souladu s koncepcí nového vedení Úřadu jsou připravovány tzv. metodické dny – pravidelná setkání se zadavateli i dodavateli, v jejichž rámci budou prezentovány metodické a praktické informace v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Cílem je navést účastníky ve způsobu nazírání na zadávání veřejných zakázek tak, aby se vyvarovali častých chyb, a současně v případě témat zaměřených na dosud rozhodovací praxí nerozhodnutá témata bude snahou představit způsob uvažování Úřadu coby orgánu dozoru nad nimi, popř. i ve spolupráci s dalšími odborníky na danou oblast. První metodický den se uskuteční již 18. 3. 2021 na téma „Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů“. Metodické dny Úřad plánuje pořádat přibližně každé dva měsíce. Bude se jednat o různé formy metodických setkání určených zejména pro zadavatele a dodavatele. Každý den bude zaměřen na specifické téma, jež bude určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe. V dopolední části dojde ke shrnutí problematiky ze strany expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zástupců ministerstva pro místní rozvoj a případně i jiných relevantních subjektů. Odpolední část by pak měla být více interaktivní a vyhrazena odpovědím na konkrétní dotazy, které mohou zájemci zasílat již nyní (nejlépe do 7. 3. 2021).

Pro příjem dotazů je zřízena zvláštní e-mailová adresa: metodickydenvz1@uohs.cz. Metodickým dnům je věnována zvláštní internetová stránka na webu ÚOHS, na níž budou zveřejňovány aktuality a změny týkající se těchto školení. Na stránce budou rovněž zveřejněny odpovědi na položené dotazy, takže budou všem dostupné i po konání akce. Informace o konkrétní technické platformě, na níž se online seminář uskuteční, a o způsobu registrace budou úřadem oznámeny přibližně do 14 dnů.

Jaroslav Lenert

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter