Středa, 14. dubna, 2021

883 milionů za roční komunikaci vnitra pro OZ ČP

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra v loňském roce zaplatilo za své komunikační služby OZ ČP 883.042.547 Kč

Vešlo se tak do rámcové smlouvy podepsané v roce 2008, která říká, že může u dodavatele – Odštěpného závodu České pošty (OZ ČP) objednat služby za miliardu ročně.

Odštěpný závod ICT služby České pošty (OZ ČP), který bývá ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD) vynášen do nebes jako ideální realizátor ICT služeb pro celý veřejný sektor, zajišťuje pro ministerstvo vnitra a jeho podřízené organizace celou řadu služeb. Jak vyplývá z materiálu pro vládu, vnitro loni za své komunikační a ICT služby zaplatilo více než 880 milionů korun. Rámcová smlouva podepsaná v roce 2008 přitom počítá s tím, že částka mohla dosáhnout až jedné miliardy korun vč. DPH. Tak byl nastaven dodatek smlouvy pro léta 2014-2015. Jaká bude letošní výše, není dosud jisté.

Náplní smlouvy je „zajištění komunikační podpory pro Ministerstvo vnitra a jím určené orgány resp. organizace. Předmětem této smlouvy je zajištění provozu, servisu a rozvoje komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra s cílem zajistit potřeby Ministerstva vnitra a dalších účastníků“ v těchto oblastech:

 • Služba č. 1 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje fyzické vrstvy komunikační infrastruktury MV (radioreléové spoje, optické spoje, metalické kabely);
 • Služba č. 2 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje přenosových technologií komunikační infrastruktury MV;
 • Služba č. 3 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje radiokomunikačního systému PEGAS;
 • Služba č. 4 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje určených hlasových technologií;
 • Služba č. 5 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje IP/MPLS datové infrastruktury (routery, switche);
 • Služba č. 6 – Zajištění provozu, servisu a rozvoje dohledových systémů komunikačních technologií;
 • Služba č. 7 – Zajištění provozu centrálního spojovacího pracoviště;
 • Služba č. 8 – Zajištění servisu IC technologií operačních středisek PČR;
 • Služba č. 9 – Zajištění komunikační podpory vybraných projektů Objednatele, např. KIVS, CMS, operační střediska, SIS, VIS, S-TESTA apod. (technické návrhy řešení, posuzování dokumentů, konfigurace, nastavení specifických parametrů, odhady provozních možností ICT atd.), konzultační činnost pro Objednatele v oblasti komunikací;
 • Služba č. 10 – Zajištění bezpečného Internetu prostřednictvím CMS a Zajištění provozu CMS a Interconnectu;
 • Služba č. 11 – Zpracování stanovisek pro Objednatele k jevu č. 81 vyplývajících ze stavebního zákona včetně územně-analytických podkladů pro zpracovatele územních a regulačních plánů; odborné posouzení elektromagnetické kompatibility k mimoresortním systémům;
 • Služba č. 12 – Zajištění uživatelských školení na radiokomunikační systém Pegas;
 • Služba č. 13 – Zajištění služeb přenosových okruhů a hlasových služeb.

Kromě těchto služeb, bez kterých se provoz vnitra a policie každoročně neobejde, dělá OZ ČP ještě řadu jiných projektů. O problematickém systému propojení operačních center, za které si „vykoledovalo“ několika milionovou pokutu jsme psali minulý týden. Vládní materiál zmiňuje ještě jeden projekt, za který také utratí desítky milionů korun a tím je “ Modernizace komunikační optické páteře Ministerstva vnitra v Praze“. „Předmětem této veřejné zakázky bylo pořízení optických modulárních DWDM multiplexorů v 7 vybraných pražských objektech včetně dodávky a montáže přístrojů, příslušných licencí a zaškolení pracovníků,“ uvádí úředníci vnitra ve zprávě. Multiplexory a školení přišly na 29 383 612,64 Kč s DPH. Vnitro část projektu hradilo z bruselských peněz ještě z minulého programovacího období končícího v roce 2013 s tím, že projekt musel být dokončen
k 31. 12. 2015. Podle zprávy je nyní Praha pokrytá „vysoce robustní komunikační sítí s výhledem využitelnosti na dalších 10 let.“

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter