Čtvrtek, 23. září, 2021

„Známková hvězda“ Vondráček: Babiš souhlasí s tím, že si tajné služby dálniční známky koupí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Tomáš Vondráček, CEO společnosti ACTUM Digital po jednání s premiérem Andrejem Babišem o zakázce na elektronické dálniční známky řekl, že se shodli na tom, že si tajné služby, kvůli kterým byla zakázka zadávána v režimu utajení „Důvěrné“ dálniční známky prostě koupí. Uvedl to v rozhovoru s Martinem Veselovským pro DVTV, který se konal těsně po jednání s premiérem. 

Muž, který navrhl, že zorganizuje setkání programátorů (hackaton – pozn. red.) aby ukázal zástupcům státu, že obchod pro elektronické dálniční známky lze udělat podstatně levněji, než požadovali, majitel firmy Actum Digital, která se na softwarové řešení specializuje, Tomáš Vondráček, byl dnes pozván na jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Výsledky jednání s premiérem sdělil v živém rozhovoru pro projekt DVTV. Martinu Veselovskému prozradil, že premiér souhlasil s tím, jak vyřešit část, kvůli které byla zadávací dokumentace vedena v režimu „Důvěrné“, který odpovídá zákonu o utajovaných skutečnostech. „Existoval požadavek, že to musí být v režimu utajení kvůli relativně malé části toho systému, ale je jasné, že to v režimu utajení být nemusí. Navíc pan premiér dnes souhlasil s řešením, které je nejlogičtější, udělal byste to vy, já, každý z nás, kdo by stál před tím rozhodnutím. To jest, že si provozovatelé aut tajných služeb prostě koupí dálniční známku, tak už je to vyřešené,“ řekl v rozhovoru Vondráček. Informace rozesmála jinak velice distingovaného moderátora a spoluautora projektu DVTV Martina Veselovského (záznam této části rozhovoru cca od 15:20).

Minulý týden jsme přinesli informaci o tom, že v meziresortním připomínkovém řízení se k vymezení toho, která vozidla jsou osvobozena od poplatku, vyjadřovali také zástupci bezpečnostních sborů. Legislativci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) upozorňovali na to, že zavedení do registru vozidel je rizikem. Dosud nic takového nebylo, jelikož neexistuje evidence dálničních známek. „Pro ozbrojený bezpečnostní sbor, kterým je zejména GIBS, Policie České republiky a zpravodajské služby představuje zavedení informačního systému Státního fondu dopravní infrastruktury velmi závažnou komplikaci z hlediska problematiky krycích státních poznávacích (registračních) značek používaných na vozidlech při provádění služebních činností v režimu zákonného utajení. Stávající praxe neumožňovala odkrytí identity vlastníka vozidla. Zaevidováním vozidel osvobozených od zpoplatnění v informačním systému Státního fondu dopravní infrastruktury dojde k rozkrytí příslušnosti vozidel k ozbrojenému bezpečnostnímu sboru (Ministerstvu vnitra) a použití krycích státních poznávacích značek. Celkový složitý systém nezbytné konspirace těchto vozidel tak pozbývá smyslu,“ uvádí se v zásadní připomínce k chystanému informačnímu systému elektronických dálničních známek ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Znění inkriminovaného bodu o „neplatících vozidlech“ v novele zákona

§20a
Osvobození od zpoplatnění

            (1) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem

 1. a) vybaveným zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu11b), pokud se jedná o vozidlo
 2. Vězeňské služby České republiky,
 3. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby,
 4. složky integrovaného záchranného systému11c) neuvedené v bodech 1 a 2,
 5. b) Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky a opatřeným nápisem „POLICIE“ nebo ozbrojeného bezpečnostního sboru jiného státu na základě vzájemnosti,
 6. c) ozbrojených sil České republiky11d), včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti,
 7. d) celních orgánů opatřeným nápisem „CELNÍ SPRÁVA“11e),
 8. e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem „HASIČI“,
 9. f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“25),
 10. g) Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a označením podle zvláštního právního předpisu26),
 11. h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu11f) držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká11g),
 12. i) přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou,
 13. j) vedeným v registru silničních vozidel členů diplomatické mise28),
 14. j) Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby,
 15. k) provozovaným domovem pro osoby se zdravotním postižením29), slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením,
 16. l) při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva11c),
 17. m) Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací zařazeným do státních hmotných rezerv podle zvláštního právního předpisu11h),
 18. n) správce zpoplatněné pozemní komunikace.,
 19. o) používajícím jako palivo elektrickou energii nebo vodík
 20. výlučně, nebo
 21. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Zástupci GIBS upozorňovali, že pokud budou nuceni známky kupovat, dojde k navýšení jejich rozpočtových prostředků, neboť úhrady za zpoplatnění komunikace budou probíhat ze zvláštních finančních prostředků. „V případě užití vozidla ve zvláštním režimu (např. při provádění zkoušek spolehlivosti) bude muset být poplatek uhrazen ze zvláštních finančních prostředků. Současně s tímto dojde k požadavku navýšení rozpočtových prostředků GIBS,“ uvádí se v materiálu.

Bezpečnostní informační služba navrhovala, aby se zákonem zprostily od poplatku všechna vozidla, která jsou ve službách státu. „Dojde tak k významné úspoře jak finanční, tak časové, když nebude nutné každoročně řešit u každého státního orgánu zvlášť hrazení časového poplatku (stejně je hrazen z prostředků státního rozpočtu a jde fakticky o přesun finančních prostředků z jednotlivých kapitol). Státní orgány by tak pouze oznamovaly pořízení nového vozidla nebo pozbytí jeho vlastnictví,“ uvedli zástupci BIS.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se tato otázka vyvine. Některá zdánlivě jednoduchá řešení, která přijme za své premiér, totiž mohou narazit na řadu legislativních překážek.

Jiří Reichl

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter