Životní prostředí zaplatí 3 miliony za seriál o přírodních památkách. Dalších devět zaplatí Česká televize

Druhou část seriálu Krajinou domova hodlá spolufinancovat Ministerstvo životního prostředí. Zaplatí za to 3 miliony korun. Dalších 9 milionů uhradí Česká televize.

Společné audiovizuální dílo s názvem „Krajinou domova II“ vznikající ve spolupráci s Českou televizí, hodlá podpořit Ministerstvo životního prostředí ČR. Za tři miliony korun bude natočeno deset dílů seriálu, který má vysoké cíle. Seriál má ambici zásadním způsobem ovlivnit vnímání ochrany přírody a krajiny veřejností. Vysvětluje klíčové problémy současnosti – ubývání vláhy z krajiny, vody, hospodaření s půdou, potřebu obnovy tradiční struktury krajiny (remízky, meze atd.). Odkazuje k tradicím, nepřímo vyzývá k jejich oživení. Akcentuje vlastenectví jako cit k rodné zemi. Při tom současně přiblíží veřejnosti nejen přírodu v národních parcích a chráněných krajinných oblastech České republiky, ale také hlavní témata agendy MŽP a jeho resortních organizací,“ uvádí se ve zdůvodnění zakázky pro ministry Sobotkova kabinetu, které předkládá ministr Richard Brabec (ANO). Důvodem, proč se zakázkou zabývá vláda je fakt, že je zadávána napřímo České televizi a není soutěžena ve veřejném výběrovém řízení. „Dle § 29 písm. i) bodu 2. zákona o zadávání VZ je zadavatel oprávněn postupovat mimo působnost zákona o zadávání VZ, pokud jde o veřejnou zakázku na nákup vysílacího času nebo dodání programů, která je zadávána provozovatelům televizního nebo rozhlasového vysílání nebo poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,“ upřesňují část zákona, která jim takový postup umožňuje, předkladatelé.

Podívejte se na seriál Krajinou domova I.

Celkové náklady na výrobu seriálu jsou vyčísleny na základě podrobné kalkulace ve výši 12.364.755,- Kč bez DPH. Z toho bude koprodukční příspěvek MŽP činit 3.000.000,- bez DPH (tj. 24,26 % celkového rozpočtu). Zbývající významnou část nákladů (tj. 75,74 %) pokryje koprodukční plnění ze strany ČT.

„Uzavření koprodukční smlouvy mezi MŽP a ČT, jakožto poskytovatelem veřejné služby v oblasti tvorby a šíření televizních programů, lze proto považovat za zcela legitimní
a s ohledem na zaměření a účel seriálu spolu se specifiky jeho výroby i mimořádně vhodné
a odpovídající řešení. Zajištění externích dodavatelů pro výkon předmětných činností se v dané souvislosti jeví jako nehospodárné, neúčelné a neefektivní s možným negativním dopadem na kvalitu plnění,“
uvádí se ve zprávě pro ministry.

Předmětem veřejné zakázky je výroba zvukově obrazového záznamu AVD s názvem Krajinou domova II, tj. 10 dílů dokumentárního cyklu o české přírodě s plánovanou stopáží 26 minut na každý díl. Cílem je informovat veřejnost o přírodních krásách České republiky, představit některé vzácné druhy rostlin a živočichů a podpořit tak ekologickou výchovu a osvětu spolu s ochranou přírody.

Ústředním motivem většiny epizod je pak voda. Voda v krajině je klíčovým a nejdominantnějším tématem celého projektu. Seriál odkazuje k hlavním problémům současnosti a blízké budoucnosti s vodou a hledá řešení v minulosti
– ve správě krajiny našimi předky. S tím souvisí další akcent seriálu: volání po návratu k tradicím, včetně tradičního hospodaření.

Seznam jednotlivých epizod a lokací:

 1. Hory Jizery a Labe – Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jizerské hory + Krkonošský národní park
 2. Panenská říční údolí – Národní přírodní rezervace (NPR) Údolí Oslavy a Chvojnice + NPR Moravskokrumlovské slepence + přírodní rezervace Velká skála + NPR Mohelenská hadcová step

+ Národní park Podyjí

 1. Vodní země – CHKO Novohradské hory + Česká Kanada + CHKO Třeboňsko
 2. Staré světy mezi kopci – Údolí Vltavy

+ Hustopečská pahorkatina + CHKO Pálava

 1. Labyrinty srdce Čech – CHKO Kokořínsko

– Máchův kraj + CHKO Český ráj

 1. Říše krápníků – Mladečský a Javoříčský kras

+ CHKO Moravský kras

 1. Tabule a stratovulkán – Přírodní památka Džbán

+ Milovice + Doupovské hory

 1. Hory východu a západu – Krušné hory + CHKO Beskydy
 2. Evropská Arizona – CHKO Labské pískovce

+ Národní park České Švýcarsko

 1. Jezerní hory – CHKO a Národní park Šumava

Součástí AVD je dále 10 dílů série osvětových televizních spotů s plánovanou stopáží 1,5 – 3 minuty na každý díl k představení konkrétních environmentálních témat dle výběru MŽP.

Seznam vybraných témat:

 1. „Kovová vyhláška“ (bezhotovostní platba)
 2. Odpady – PAYT
 3. Odpady – skládky
 4. Sucho – protieroze
 5. Sucho – Dešťovka
 6. Vzduch – doprava
 7. Vzduch – Kotlíkové dotace
 8. Invazní druhy (živočichové dle evropského seznamu)
 9. Invazní druhy (rostliny – křídlatka, netýkavka, bolševník)
 10. Senoseč

Vše se bude vysílat od září do konce letošního roku.

Jiří Reichl