Zemědělství: učebny v zátopové oblasti za 13 milionů

Ve druhém suterénu budovy ministerstva zemědělství  na Těšnově mají vzniknout učebny.Za více než 13 milionů korun. V místě, kde v roce 2002 byly zatopeny archivy.

Ministerstvo zemědělství připravuje další rozporuplnou zakázku na stavební práce. V březnu jsme upozornili na nehospodárnou rekonstrukci služebního bytu pro náměstka ministra Zdeňka Adamce za téměř dva miliony korun. Nyní jsme na stránkách ministerstva objevili smlouvu na projekční práce pro vestavbu učeben v budově MZe na 1,8 milionu korun. Samotné stavební práce by se měly pohybovat kolem 11 milionů korun. Problém je v tom, že nové učebny mají vzniknout v místech, která byla v roce 2002 zatopena velkou vodou.

Navíc cena, za niž má být rekonstrukce pořízena, je podle oslovených odborníků přemrštěná. Pozornost budí rovněž nepoměrně vysoké náklady na projekční práce ve vztahu k celkové výši investice, které v tomto případě přesahují 16%, přičemž obvyklý podíl je 5-8%.

„Jedná se o využití suterénních prostor jižního traktu budovy MZe pro účely výukových prostor, ve druhém suterénu v prostorech původních archivů, které byly při povodních v roce 2002 zaplaveny a nelze je již z technických i legislativních důvodů nadále využívat pro archivní účely. Dotčené prostory v současné době slouží jednak jako technické prostory – je zde trafostanice, rozvodna elektroinstalací, ale hlavně jako sklady – jsou zde technické sklady např. pneumatik nebo sklady odborové organizace MZe,“ uvedl na dotaz Ekonomického deníku ředitel odboru vnitřní správy Jiří Boháček.

Současný stav suterénu budovy MZe, kde by měly vzniknout učebna za 11 milionů.
Současný stav suterénu budovy MZe, kde by měly vzniknout učebna za 11 milionů.

Podle něj v současné době ministerstvo nemá žádné prostory pro následné vzdělávání zaměstnanců. „V nově vybudovaných prostorech vzniknou tyto prostory: výukový prostor pro 30 osob, výukový prostor pro 20 osob, výukový prostor pro 12 osob, kabinet, vstupní hala, šatna, WC muži, WC ženy, WC invalida, úklidová místnost, sklad, max. počet osob 65 – 68. Bilance ploch: hrubá podlažní plocha řešeného území 550 m2, plocha učeben 208 m2 plocha komunikačních prostor 191 m2, plocha zázemí a šaten 92 m2, počet posluchačů 68, počet vyučujících 3. Předpokládaná hodnota investiční akce dle architektonické studie je odhadována na cca 11 mil. Kč,“ doplnil Boháček.

 

učebna dle návrhu architektů
učebna dle návrhu architektů

Veřejná či uzavřená zakázka?

Podle mluvčí ministerstva Markéty Ježkové byly v této investiční akci učiněny tyto kroky (údaje o cenách doplněny redakcí):

1) Vypracována architektonická studie vymezených suterénních prostor – zadáno na základě průzkumu trhu, cena za studii 92 000,-Kč, na základě objednávky bez smluvního vztahu. Zpracovatel STOPRO spol. s r. o.                  CENA 111.320 Kč vč. DPH

2) Veřejná zakázka na služby, druh řízení – otevřená výzva, název akce „Vypracování projektové dokumentace pro akci Vestavba učeben v 2. PP – budova Ministerstva zemědělství“, kdy zakázka je členěna na tyto části:

a) Průzkumy a zaměření
b) Dokumentace pro stavební povolení
c) Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
d) Dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu pro provedení
e) Dokumentace interiéru
f) Autorský dozor

3) Na základě otevřené výzvy, kdy bylo soutěženo na nejnižší cenu, vyhrála firma STOPRO spol. s r.o., Smlouva podepsána a zveřejněna           CENA 1.851.300,-Kč včetně DPH

4 ) Zhotovitel stavby bude vybrán na základě zákona č.137/2006 Sb., předpoklad vyhlášení 7 -8/2016 v závislosti na stavebním povolení           ODHAD CENY 11.000.000 Kč

Projektová dokumentace o které se ředitel Boháček zmiňuje ve své odpovědi stála podle šéfa kabinetu ministra Jurečky Víta Doležálka 1 851 300,-Kč včetně DPH. Zakázka ale nebyla vypsána veřejně, jak tvrdí mluvčí Ježková, ale byly osloveny tři vybrané firmy tzv. „uzavřenou výzvou“ na portálu Gemin, který je jedním z portálů pro vypisování veřejných zakázek ve státní správě. Podle Doležálka byla tato forma „zvolena s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky s možností oslovit ty firmy, které nám zaručí kvalitní plnění zakázky a jejich cena nebude nepřiměřeně nízká, zvolené firmy byly vybrány na základě referencí a znalostí zadavatele.“ Dalšími firmami, které byly osloveny  byly  Atelier Tsunami s.r.o. s nabídnutou cenou za projektovou dokumentaci 1 923 900,-Kč včetně DPH; a Design4function s.r.o. 1 954 150,-Kč. Tady se Ježková nemýlí. Skutečně byla vybrána nejlevnější firma. Zajímavé však je, že byla oslovena stejná společnost, která později „zvítězila“ v uzavřeném tendru. Tedy pražská firma STOPRO. Doležálek dodal, že pokud by ministerstvo použilo otevřenou výzvu, mohlo by hrozit, že „by mohla nastat situace, kdy se bude soutěžit na cenu a dostaneme nekvalitní plnění za mimořádně nízkou cenu.“ Tyto tři projektové kanceláře byly podle něj vybrány na základě referencí (zkušenosti s projektováním výukových prostor) a znalostí zadavatele.

Jiří Skuhrovec, odborník na vypisování zakázek ve státní správě, který předsedá spolku Econlab  nevidí v tomto způsobu vypsání zakázky problém. Jedná se o zakázku malého rozsahu, s kterou zadavatel může naložit jak uzná za vhodné. Nicméně soutěž cenou by při otevřené výzvě zadavatel rozhodně použít nemusel, naopak speciálně pro architektonické soutěže se doporučuje speciální druh řízení, tzv. Soutěž o návrh kdy vítěznou nabídku volí odborná porota podobně jako v umělecké soutěži. Dominantnímu vlivu ceny tak lze předejít i elegantnějšími metodami, než uzavřenou výzvou,“ uvedl pro Ekonomický deník Skuhrovec.

Právě odhadovaná cena za realizaci se osloveným odborníkům – stavařům zdá přemrštěná. Projekty se počítají podle tabulek na základě zastavěné plochy a odhadu použitých materiálů. Z projektové dokumentace, kterou má Ekonomický deník k dispozici, vyplývá, že obestavěný prostor je 1850 m3, což při ceně 11 mil. Kč odpovídá 6000 Kč/m3 .

„Podle studie práce nezasahují do žádných nosných konstrukcí, dělají jen příčky (nejlevnější sádrokartonové), podlahu (levný marmolit), obklady obyčejnými dlaždičkami. Překládají jen pár rozvodů TZB (možná je jen zakryjí do podhledu) a dělají nové záchody. Poměrně vše jednoduché, není důvod pro takovou cenu,“ uvedl po prozkoumání projektu jeden z oslovených projektantů.

Další z oslovených odborníků řekl, že cena šest tisíc korun za metr je obvyklou. Problém je v tom, že je to za celou stavbu, když se staví na zelené louce a ne za vestavbu do existujících prostor, kde není potřeba dělat žádné nosné konstrukce, základy, zemní práce, zastřešení atd,uvedl jeden z oslovených projektantů. Oběma se také zdá cena za zpracování projektové dokumentace nadhodnocená. „Obvyklá suma je 5-8% z celkové odhadované ceny zakázky (550-880 tisíc v tomto případě – pozn. red), tady je to 1,8 milionu,“ shodli se projektanti.

Upozornili také na závěr materiálu společnosti STOPRO, kterým by si mohla připravovat půdu pro další případnou zakázku:

architekti_zaver

Jiří Reichl