Zemědělci podali 3 tisíce žádostí o kompenzaci za loňské sucho

Zemědělství, sklizeň, kombajn. úroda. Foto: archiv redakce

O kompenzaci škod za loňské sucho projevili zemědělci velký zájem. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, jich přijal přes 3 tisíce.

Státní zemědělský intervenční fond (SZFI) oznámil, že žádosti o kompenzace dopadů loňského sucha na zemědělskou činnost podalo 3.232 zemědělců. „Nárok na odškodnění mají pěstitelé tržních a krmných plodin, kterým se v důsledku sucha snížila produkce plodin o více než 30 procent v porovnání s průměrem posledních tří let,“ uvádí v tiskové zprávě SZFI. Podle vedení fondu je předpokládaný celkový požadavek 1,16 miliardy korun.

Nyní jsou více než tři tisícovky žádostí kontrolovány a začala také práce jednotlivých škodních komisí. „V závislosti na variantách, které žadatelé zvolili při podání žádosti o dotaci a počtu plodin, bude administrace probíhat minimálně do konce září 2018. Snahou SZIF bude po kontrolách a šetřeních škodních komisí předávat žádosti na Ministerstvo zemědělství průběžně v co nejkratších termínech. Ministerstvo poté začne vydávat rozhodnutí a následně dotace vyplácet,“ upřesnila mluvčí SZFI Vladimíra Nováková.

SZFI pro žadatele připravil dvousazbové odškodnění:

  1. a) při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % – sazba ve výši do 10 % normativních nákladů,
  2. b) při poškození v rozsahu větším než 50 % – sazba ve výši do 20 % normativních nákladů.

V souvislosti s příjmem žádostí upozornil SZIF na svých webových stránkách, že pojistitelnost trvalých travních porostů vůči klimatickým jevům byla ověřena u pojišťoven zaměřujících se na zemědělské pojištění, které potvrdily, že i trvalé travní porosty jsou pojistitelné, např. proti krupobití. Pokud tedy žadatel nemá sjednané pojištění trvalých travních porostů minimálně proti krupobití, požadavek na dotaci se sníží o 50 %.

-red-