Zdravotní pojišťovny porušily při nákupu očkovacích látek pravidla veřejných zakázek, dostaly pokutu 1,7 milionu

Očkovací vakcíny. Ilustrační foto: Ilustrační foto: jba.af.mil

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pokuty v celkové výši 1.790.000 korun za chyby v zadávacím řízení na „Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021“. Úřad v dané věci rozhodoval o spáchání přestupků, neboť smlouva s vybraným dodavatelem již byla uzavřena. Rozhodnutí nyní potvrdil předseda Úřadu, když zamítl rozklady účastníků řízení.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zjistil, že se odpovědní zaměstnanci sedmi zdravotních pojišťoven, které poptávaly dodávku a distribuci očkovacích látek pro léta 2018-2021, domluvili na stejné hranici pro splnění požadavku na technickou kvalifikaci.

Požadovali totiž doložení realizace nejméně dvou referenčních zakázek v souhrnné hodnotě alespoň 300 mil. Kč bez DPH, přitom alespoň jedna z těchto zakázek musela být o objemu nejméně 25 mil. Kč bez DPH. Tyto reference však byly omezeny pouze na zakázky, jejichž předmětem byla přímá distribuce/dodávka léčivých přípravků do ordinací poskytovatelů zdravotních služeb (ordinace praktických lékařů, očkovací centra).

Podle ÚOHS nebyla technická kvalifikace vymezena přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky. „Tímto diskriminačním vymezením zadavatelé vyloučili ze soutěže o zakázku všechny potenciální dodavatele, kteří dodávku a distribuci léčivých přípravků dříve realizovali, avšak činili tak např. v rámci zajištění dodávek a distribuce léčivých přípravků do nemocnic či lékáren. To přitom nevylučuje, že tito dodavatelé disponovali všemi nezbytnými schopnostmi a zkušenostmi řádně plnit předmět veřejné zakázky, tzn. zajistit komplexní dodávku a distribuci léčivých přípravků také do ordinací PZS,“ uvádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve své tiskové zprávě.

Výše pokut pro jednotlivé pojišťovny:

Účastník řízení Pokuta v CZK
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 600 000
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 300 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 210 000
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 150 000
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 180 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 250 000
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 100 000
Celkem 1 790 000

 

-red-