Začíná další vlna kotlíkových dotací. Víme, které obce mají nárok – seznam uvnitř textu

Kouřící komín. Znečištění. Ilustrační foto: Wikimedia, Eric Jones (CC BY-SA 2.0 )

Začíná další vlna kotlíkových dotací. Kraje v ní rozdělí 3,4 miliardy korun. Žádosti bude možné podávat elektronicky a maximální podpora domácnosti je 127.500 Kč.

Karlovarský kraj je v nové vlně kotlíkových dotací premiantem, žádosti přijímá už od dnešního rána. Následovat bude od 5. září Moravskoslezský kraj. Lidé v těchto krajích mají tedy reálnou šanci, že budou již v letošní topné sezoně využívat nejenom ekologičtější, ale také finančně úspornější způsob vytápění. Poprvé také kraje zareagovaly na doporučení ministerstva a bude možné podávat žádosti o kotlíkové dotace elektronicky, komfortněji z domova od svého počítače, bez front před krajskými úřady. Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 127.500 Kč.

„Kotlíkové dotace jsou revolučním dotačním projektem, který se nám podařilo přímo vydupat ze země, a díky mnoha jednáním s Evropskou komisí jsme našli možnost, jak z evropských peněz podpořit přímo domácnosti, což z evropských dotačních programů běžně nejde,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec s tím, že fakt, že mohou nyní lidé čerpat peníze na výměnu kotlů, je výsledek dlouhého vyjednávání jeho týmu v Bruselu v roce 2014.

Ve druhé výzvě kotlíkových dotací, která byla ministrem Brabcem vyhlášena nejdříve pro kraje (protože právě kraje kotlíkové dotace administrují), rozdělí ministerstvo mezi majitele rodinných domů v ČR 3,4 miliardy korun a počítá s výměnou až 35 tisíc starých kotlů za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo automatický kombinovaný kotel.

„Výsledkem bude čistší a zdravější ovzduší, zejména v lokalitách, kde je právě vytápění starými kotli hlavním zdrojem prašnosti a úniku škodlivin do okolního prostředí a limity škodlivých látek jsou zde opakovaně překračovány. Domácnosti v těchto prioritních oblastech chceme motivovat k výměnám především. Ty automaticky získají bonus ve výši 7.500 korun,“ vysvětluje ministr Brabec.

Další bonusy pak přináší například kombinace s programem Nová zelená úsporám. Tam odstartují novinky už v pondělí 4. září.

Příklady kombinace kotlíkové dotace a projektu Nová zelená úsporám. Zdroj_ Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo pro každý kraj stanovilo výši alokovaných finančních prostředků, o jakou mohou žádat a zároveň i povinné počty kotlů, které za tyto prostředky musí kraje vyměnit. Finální podobu podmínek pro občany si tvoří samy kraje, proto se podmínky v jednotlivých krajích mohou lišit. Ministerstvem jsou určeny pouze některé povinné podmínky, jako například výše dotace či povinný ekodesign všech nových kotlů. Ale například to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů vytápění, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli, nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na jeho rozhodnutí.

Je v seznamu vybraných obcí pro kotlíkové dotace o ta vaše? Podívejte se!

V první vlně kotlíkových dotací lidé vyměnili již přes 20 tisíc kotlů, dalších 8 tisíc výměn je ještě v realizaci. Celkem bylo domácnostem proplaceno už přes 2,3 miliard korun. Největší zájem byl v první vlně o kombinované kotle. Více viz tabulky níže nebo v příloze.

-chl-