Sobota, 27. listopadu, 2021

Za nonsens v zákoně o zakázkách může Vnitro a Obchod

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Již několik týdnů se mezi zákonodárci diskutuje o chybě v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Ekonomický deník zjistil, kdo jej do zákona prosadil.

České dráhy, Český aeroholding, MERO, Výzkumný a zkušební letecký ústav a řada dalších akciových společností, jejichž akcie drží stát, se od října nemohou účastnit veřejných zakázek. Znemožnil jim to nový Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), který v říjnu nabyl účinnosti. Je v něm totiž mj. stanoveno, že zadavatel veřejné zakázky vyloučí ty uchazeče z řad akciových společností, kteří nemají výlučně zaknihované akcie. Ekononomický deník se rozhodl vypátrat, kdo logické, ale do konce nedotažené ustanovení, do zákona v legislativním procesu prosadil.

Z pročítání mnoha verzí zákona vyplynulo, že do meziresortního připomínkového řízení, tedy původní návrh zákona z dílny Ministerstva pro místní rozvoj ČR, šlo paragrafované znění bez tohoto návrhu. Z vlády už ale poslanci dostali verzi zákona i s tímto bodem o vyloučení akciovek s listinnými akciemi.

 Kdo tedy v meziresortním řízení změnu požadoval?

 „Byl vznesen ze strany Ministerstva vnitra („Způsobilý není dodavatel, který, má-li formu akciové společnosti, nemá vydány akcie výlučně v zaknihované podobě.“) a dále Ministerstva průmyslu a obchodu („Požadujeme do zákona doplnit, aby v případě, že dodavatel má formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, se mohl zadávacího řízení zúčastnit pouze, pokud má vydány akcie jen v zaknihované podobě.“),“ uvedla na dotaz Ekonomického deníku mluvčí MMR Veronika Vároši. Úředníci na jím zastupovaném ministerstvu tedy v rámci tzv. „vypořádávání připomínek“ těmto požadavkům vyhověli a podmínku zaknihovaných akcií do návrhu zákona napsali.

O to paradoxněji působí, že jedním z úřadů, které si nyní na současnou právní úpravu stěžuje je MPO. Zaknihované akcie mají společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. Listinné akcie mají historicky akciové společnosti OTE, ČEPS a Explosia.

„Listinné akcie vycházejí ministerstvo mnohem levněji – jejich správa není zatížena žádnými dodatečnými finančními náklady. Zaknihované akcie jsou evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). CDCP poskytuje vlastníkům zaknihovaných cenných papírů služby téměř výhradně prostřednictvím “účastníků“ centrálního depozitáře. Za tyto služby musí ministerstvo platit poměrně vysoké poplatky, které vycházejí mimo jiné z nominální hodnoty akcií. Dnes platí MPO přibližně 72 tis. Kč měsíčně. Pokud bude nutné zaknihovat i další emise, bude to mít negativní dopad na státní rozpočet,“ uvedl mluvčí MPO František Kotrba s tím, že se intenzivně pracuje na převedení listinných na zaknuhované akcie u výrobce Semtextu, firmy Explosia.

„Je pravdou, že MPO uplatnilo připomínku v mezirezortním připomínkovém řízení k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Přestože se v Důvodové zprávě k návrhu uvedeného zákona uvádělo, že je vhodné definovat transparentní vlastnickou strukturu v jiném právním předpisu, považovali jsme za rozumné, než toto bude právně ošetřeno, takové opatření do zákona doplnit s cílem podpořit větší transparentnost zadávacích řízení a tím snížit možnost korupce,“ upřesnil Kotrba

Naše vyjádření neznamená, že MPO obecně vadí nutnost zaknihování akcií, jako podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Naše vyjádření vycházelo ze skutečného aktuálního postavení akciových společností s majetkovou účastí státu a příslušností hospodařit pro MPO ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek,“ dodal mluvčí MPO.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter