Za domluvené nabídky na IT systémy města Přerova dostaly firmy vysoké pokuty od ÚOHS

Kybernetická bezpečnost, hacker, IT, cyber security. Fotka od Darwin Laganzon z Pixabay

Milionové pokuty za podání domluvených nabídek s předem domluveným vítězem dostalo vedení několika IT firem od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Management firem se neodvolal a přistoupil na tzv. narovnání. Tím řízení skončilo.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v únoru 2020 společnostem AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. pokuty v celkové výši 118 653 000 korun za kartelovou dohodu o veřejné zakázce na „zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“.

Správní řízení bylo ukončeno prostřednictvím tzv. narovnání, kdy se uvedené společnosti výměnou za snížení pokuty k protisoutěžnímu jednání přiznaly a proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu nepodaly rozklad. O institutu narovnání jsme psali detailně v tomto textu:

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – institut „narovnání“

Uvedené společnosti se dopustily porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, když si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělily plnění veřejné zakázky zadávané městem Přerovem a všechny (s výjimkou společnosti O2 Czech Republic a.s.) se podílely i na tvorbě zadání předmětné zakázky, a to vše s cílem ovlivnit její výsledek tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná. Dne 23. 12. 2013 pak byly podány dvě nabídky, a to vítězná nabídka sdružení společností TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s., ve které společnosti AutoCont CZ a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. vystupovaly jako subdodavatelé, a krycí, nevýherní nabídka společnosti AutoCont CZ a.s.

Jednáním ve vzájemné shodě tak došlo k ovlivnění výsledku uvedeného zadávacího řízení a narušení hospodářské soutěže v oblasti informačních technologií v České republice.

Uložené pokuty

AUTOCONT a.s.      36.552.000,- Kč
TESCO SW a.s.      36.552.000,- Kč
O2 Czech Republic a.s.      38.284.000,- Kč
EMOS spol. s r.o.        7.038.000,- Kč
BACH systems s.r.o.           227.000,- Kč
Celkem:      118.653.000,- Kč

 

-red-re