Na vysokorychlostní internet je připraveno 1,5 miliardy korun

Network, síť. foto: www.pixabay.com

 

Agentura pro podnikání a inovace zahájila příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy IV. programu podpory Vysokorychlostní internet. O dotace mohou žádat firmy z oblasti telekomunikací na modernizaci stávající sítě nebo zřízení nové sítě umožňující vysokorychlostní přístup k internetu ve vybraných lokalitách na tzv. bílých místech v ČR.  Výzvu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 5. srpna 2020.

Nikdy nekončící příběh zavedení vysokorychlostního internetu i do míst, kde nyní není, pokračuje. Agentura pro podnikání a inovace (API), která spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu včera začala přijímat žádosti o dotace na vybudování vysokorychlostního připojení. To přitom už mělo dávno fungovat, ale kvůli špatnému nastavení podmínek se do předchozích kol výzev nikdo, nebo téměř nikdo nepřihlásil a České republice hrozilo, že o tyto peníze z evropských fondů přijde.

Po fiasku s první výzvou chystá MPO druhé kolo programu podpory vysokorychlostního internetu

Po složitých jednáních v Bruselu se podařilo domluvit, že budou nastaveny nové podmínky a Česká republika dostane další šanci na vybudování technické infrastruktury částečně i z evropských peněz. Vysokorychlostní internet, respektive jeho dotažení tam, kde není, je jednou z priorit stávajícího vládního kabinetu.

Dostupnost vysokorychlostního internetu v ČR se musí zvýšit. MPO vyhlásí novou výzvu na pokrytí bílých míst a chystá další formy podpory

„Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury se službami vysokorychlostního internetu do lokalit, ve kterých to dosud není možné“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Dotace na vysokorychlostní internet mají zároveň pomoci všeobecnému rozvoji venkova, podpořit podnikání a zaměstnanost v daných regionech a vést ke zlepšení životních a ekonomických podmínek jeho obyvatel.“ Podrobné informace jsou dostupné na webu agentury.

V rámci stejného programu podpory Vysokorychlostní internet, zaměřeného tentokrát na vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), API zahájila také příjem žádostí o dotace ve Výzvě III., a to 15. května 2020. Příjem těchto žádostí potrvá do 16. dubna 2021. Mapy budou sloužit pro jednotnou a systematickou správu dat o sítích pro elektronickou komunikaci a dalších infrastrukturních sítích v celé České republice. Usnadní budování nových staveb a sníží náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z Operačního programu podnikání a inovace v nich mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky na čísle 800 800 777 nebo emailem. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Jiří Reichl