Volby předsednictva Technologické agentury ČR: Duda, Plešek a Kůs

Ředitel IT4Innovations Martin Duda dnes proměnil již v prvním kole svoji trojnásobnou nominaci do předsednictva Technologické agentury ČR. Dalšími novými členy jsou Zdeněk Kůs a Jiří Plešek.

V říjnu končí druhé funkční období v předsednictvu Technologické agentury ČR třem členům. Dnes se hlasuje, kdo je nahradí. Bylo nominováno 14 osobností české vědy.

Podle informací Ekonomického deníku byl v prvním kole zvolen  Martin Duda ředitel strategického rozvoje IT4Innovations. O dalších nominantech se hlasuje. V druhém pak byli dovoleni rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs a  technolog Jiří Plešek.

Členové vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace dnes zvolili tři nové členy předsednictva . Stejnému počtu členů stávajícího předsednictva totiž končí druhé funkční období a nemohou být ve svým funkcích potvrzeni. Ke dni 12. října 2017 končí druhé funkční období RNDr. Martinu Bunčekovi, Ph.D. (místopředseda TA ČR), Ing. Miroslavu Janečkovi, CSc. a doc. Dr. Ing. Vladimíru Kebovi. Ve funkci zůstává nadále Ing. Petr Očko, Ph.D.(předseda TA ČR), kterému končí první funkční období ke dni 21. března 2020 a Ing. Pavel Komárek, CSc., kterému končí druhé funkční období ke dni 21. března 2020,“ uvádí se v materiálu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Předseda RVVI a místopředseda vlády Pavel Bělobrádek proto před prázdninami vyzval k podávání návrhů na členy předsednictva Technologické agentury. Sešlo se celkem 26 návrhů na 14 kandidátů. Nominovat může jak fyzická tak právnická osoba zbývající se vědou.

Možná poněkud překvapivě neproměnila nejvíce nominací, a to pět Milena Vicenová, bývalá ministryně zemědělství, později stálá zástupkyně ČR v Bruselu, která od roku 2014 pracuje v Technologické agentuře v oddělení zahraniční spolupráce. Stejný počet nominací měl  Karel Kouřil z VUT v Brně, člen Královské akademie inženýrství. Tři hlasy pak Martin Duda ředitel strategického rozvoje IT4Innovations. Dvě nominace získali chemik Karel Kubias a rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs. Po jednom hlasu pak mají chemik Vladimír Brenner, ekonomka Ivana Faltová Leitmanová, fyzikální chemik Bohuslav Gaš, farmaceut Alexandr Hrabálek, onkolog a nanotechnolog Vladimír Král, technolog Václav Liška, technolog Jiří Plešek a Anna Putnová, která učí na VUT v Brně management a etiku podnikání a byla první děkankou v jeho 110leté historii.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace,l která Předsednictvo TA ČR volila, především schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo zadání veřejných zakázek, a jejich výsledek, rozhoduje o přijetí či nepřijetí návrhů programových projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a o konečném výběru návrhů projektů k podpoře a nese za takové rozhodnutí odpovědnost. Předsednictvo činnost oborových komisi, jmenuje a odvolává jejich členy.

Jiří Reichl