Vnitro nakupuje. Vypsalo tendry na osobní auta za 390 milionů korun

Zákres policejního vozu z technické dokumentace. Zdroj: zadávací dokumentace VZ

Vedení ministerstva vnitra se hned ze začátku roku pustilo do velkých nákupů. Vyhlásilo dvě veřejné zakázky na osobní automobily. Pro policii poptává automobily do středně těžkého terénu za 330,5 milionu bez DPH a automobily na stlačený plyn (CNG) za 60 milionů bez DPH. Ty pořídí jako centrální zadavatel pro všechny podřízené organizace včetně krajských policejních a hasičských  ředitelství, archivních správ, Centra sportu MV a dalších.

Nejméně 620 nových vozidel do středně těžkého terénu chce v rámci veřejné zakázky získat ministerstvo vnitra pro Policii ČR. Předpokládaná hodnota rámcové dohody činí 330.578.512,39 Kč bez DPH (400.000.000,- Kč včetně DPH). Vyplývá to z informací uveřejněných na portále Hlídač smluv a v Národním elektronickém nástroji, kde státní instituce musí zveřejňovat své zakázky.

Vnitro také vypsalo zakázku s očekávanou cenou 60.000.000 bez DPH a to na osobní automobily na stlačený zemní plyn (CNG). Ze zadávací dokumentace není jasné, kolik vozů očekává, zato je jasné, že těmito vozy by měli jezdit lidé ve všech organizacích, které jsou vnitru podřízené. Jedná se nejen o krajská hasičská a policejní ředitelství, ale také okresní archivní správy, Tiskárna ministerstva vnitra, Centrum sportu MV, Správa uprchlických zařízení a řada dalších. Jejich kompletní přehled si můžete prostudovat zde.

Pro vozidla do terénu vedení policie požaduje celkem detailní výbavu. Technický popis v zadávací dokumentaci obsahuje 134 řádků. Ekonomický deník zajímalo, na koho stanovené parametry nejvíce sedí, obrátil se proto na Svaz dovozců automobilů (SDA) s prosbou o posouzení parametrů a odhadnutí, na který typ vozidla nejvíce hodí. Tajemník SDA Josef Pokorný to odmítl. „Tohoto tendru se potenciálně může zúčastnit více členů našeho sdružení (SDA). Případné komentáře ze strany SDA by mohly mít určitý vliv na průběh zakázky. Proto není vhodné, aby se k tomuto vyjadřoval někdo z SDA,“ napsal Pokorný.

Požadováno je například bezklíčové startování, potah předních sedadel včetně hlavových opěrek na přední straně sedačky ze zesílené látky. Potah zadních sedadel včetně hlavových opěrek omyvatelný.

Policejní nákupčí také počítají s tím, že policisté budou pořádně urostlí. „Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkcí (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdci o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty,“ píše se v další položce technické dokumentace.

Požadováno je také zamykání bezpečnostního pásu na zadních sedadlech u dveří a ne, jak je tomu běžné, mezi sedadly vlevo. Důvodem je snadnější manipulace při převážení zadržených osob. „Možnost připoutání osoby přepravované na pravém zadním sedadle směrem ven z vozidla (např. obráceným použitím středového pásu s vypínacím kotvícím prvkem na pravé straně, s možností uvést upínací pás do pohotovostní polohy – povytažený a uchycený o držák opěrky hlavy předního spolujezdce),“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Dalším požadavkem je možnost manuálního vypnutí čelního airbagu předního spolujezdce, bez nutnosti zásahu servisního mechanika a systém umožňující snadné, rychlé a bezpečné uložení a uchycení min. 2 ks těžkých balistických vest na bocích zavazadlového prostoru.

Policisté by také rádi ve vozidle měli speciální uzamykatelnou schránku na uložení dlouhých zbraní typu Heckler Koch MP5, Heckler Koch G36, HK MP7, Steyer AUG. „Zbraně jsou k dispozici ke zhlédnutí a proměření u zadavatele. Systém a zbraně musejí být přístupné jak ze strany posádky (např. po sklopení opěradla sedačky), tak ze strany pátých dveří – zavazadlového prostoru. Schránka musí být s vozidlem spojena rozebíratelným spojem (šroubem s maticí) tak, aby bylo zabráněno jejímu odmontování a odcizení (vhodnost posoudí zadavatel),“ uvádí se v dokumentaci.

Systém na uložení dlouhých zbraní ve vozidlech Policie ČR. Foto: zadávací dokumentace

V případě, že nabízené vozidlo neumožňuje načrtnuté řešení, má potenciální dodavatel navrhnout obdobné, které však v případě vybrání nabídky jako nejvhodnější bude podléhat konzultaci a schválení zadavatele. „Schránka musí být vyrobena z povrchově upraveného, mechanicky odolného materiálu způsobem zabraňujícím násilnému otevření běžným ručním nářadím (šroubovák, kladivo, páčidlo, apod.) Zámek musí být certifikovaný (odolný proti vypáčení), s bezpečnostním klíčem s ochranou před zlomením (klíč bude dodán se schránkou v 5 kusech), panty schránky zesílené (odolné proti vypáčení), víko schránky s přesahy bočních stěn (odolné proti vypáčení). Vystýlka schránky – pěnový polyetylen – XPE pěna (v případě použití jiného materiálu je nutná konzultace se zadavatelem), s aretací zbraní proti pohybu, zabránění vzájemného kontaktu uložených zbraní navzájem a kontaktu se stěnami schránky při jízdě i po méně kvalitních silnicích) a zabraňující vypadnutí zbraní ze schránky po jejím otevření,“ požadují dále policisté s tím, že systém musí být vybaven zařízením, které zabraňuje zranění uživatele

Vozidla budou objednávána průběžně, podle potřeb Policie ČR. Musí být dodána do 4 měsíců od doručení dílčí objednávky prodávajícímu, nejpozději však do 30. 11. 2022. „Poslední dílčí dodávka v daném kalendářním roce bude realizována s termínem plnění nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku – podmínkou plnění do 30. 11. daného roku je včasné vystavení dílčí objednávky ze strany centrálního zadavatele tak, aby dodržel termín plnění do 4 měsíců od doručení dílčí objednávky dodavateli, pokud se obě smluvní strany písemně nedohodnou na kratším termínu plnění. V případě, že nebude 30. 11. pracovní den, požaduje se dodání v pracovní den před tímto datem,“ uvádí dále zadávací dokumentace.

Zájemci o zakázku se mohou osobně dostavit na Odbor správy majetku Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6 – Bubeneč, aby si proměřili zbraně, pouzdra a další techniku, kterou musí do policejních terénních vozidel namontovat. Datum prohlídky je stanoven na termíny 22.1. 2019 od 09:00 hod. do 11:00 hod a 24. 1. 2019 od 09:00 hod. do 11:00 hod.

Policie dále požaduje záruku na celkovou na jakost na dodané automobily minimálně 5 let (60 měsíců), nebo na ujetí 150 000 km (podle toho, co nastane dříve). Dodavatel by měl také garantovat neprorezavění karoserie minimálně 10 let a trvanlivost policejních polepů 5 let. Maximální doba prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu, a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných servisů – do 5 pracovních dnů a zajištění náhradních dílů po dobu 7 let od poslední předávky automobilu.

Auta na stlačený zimní plyn za 60 milionů i pro archiváře a sportovce

Ministerstvo vnitra vypsalo také veřejnou zakázku na dodávku aut na stlačený zimní plyn (CNG) v letech 2019 – 2022 v celkové hodnotě 60 milionů bez DPH, požaduje osobní vozy s manuální nebo automatickou šestistupňovou převodovkou, denním svícením, autorádiem s hands-free systémem, hasícím přístrojem v kufru a oběma sadami kol. Barva požadovaných vozidel má být stříbrná metalíza a další 3 metalické + modrá, červená a bílá nemetalické. Kolik vozidel – alespoň minimální počet – není v zadávací dokumentaci uveden.

Podle zadávají dokumentace budou předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel s alternativním pohonem Compressed Natural Gas (CNG). „Veškeré průběžné dodávky
a související plnění se budou uskutečňovat na základě výzev veřejných
zadavatelů (dále jen „Zadavatel“), s nimiž má centrální zadavatel uzavřeny
smlouvy o centralizovaném zadávání. Veškeré  podmínky plnění týkající se veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou v rámcové dohodě konkrétně vymezeny. Centrální zadavatel nevyužívá možnost rozdělení zadávacího řízení na vymezené části,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Rozhodujícím faktorem pro výběr vítězného uchazeče bude samozřejmě cena, svůj vliv bude mít také nabídka záruk a servisu.

Způsob hodnocení nabídek na vozidla na CNG, které poptává ministerstvo vnitra. Zdroj: zadávací dokumentace

Kompletní podmínky hodnocení lze shlédnout v zadávací dokumentaci, která je uveřejněná v Národním elektronickém nástroji na profilu zadavatele Ministerstva vnitra ČR.

Jiří Reichl