Vnitro letos schválilo velké IT projekty za 19 miliard

Odbor hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR, který schvaluje velké připravované IT projekty nad 30 milionů korun ve státní správě, dosud schválil projekty za téměř 19 miliard korun.

Více než sto žádostí o schválení IT projektů ze strany veřejného sektoru dostal letos Odbor hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR (OHA). Schváleno bylo 93 žádostí, nesouhlasné stanovisko obdržely pouze dvě žádosti. Dva projekty vzali jejich autoři zpět. Dořešit zbývá dvanáct žádostí.  Na konferenci Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě, kterou pořádala Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze to uvedli zástupci OHA.

Podle nich se OHA daří dodržovat lhůtu 30 kalendářních dnů, kterou mají stanovenu na posouzení projektu. „V pětadvaceti procentech případů si musíme vyžádat součinnost žadatele a po tu dobu, kdy doplňuje podklady, se lhůta přerušuje,“ uvedl Tomáš Šedivec z OHA.  Jejich odbor schvaluje všechny IT projekty, které mají být nasazeny ve veřejné správě, jejichž pořizovací náklady převyšují šest milionů korun a po dobu pěti let provozu milionů 30. Největším projektem je prodloužení systému výběru mýtného za 6.6 miliardy korun na tři roky.

Důvodem, proč musí být záměry pořídit nové informační systémy zasílány na jedno místo je snaha zabránit duplicitám, ke kterým dříve docházelo a zefektivnit IT systémy využívaných státní správou, kterých jsou tisíce. „Na jaře jsme se například dozvěděli, že jedno ministerstvo chce novou spisovou službu a v létě se s podobným projektem, modulem pro spisovou službu, přihlásila také podřízená organizace tohoto ministerstva. To jsme samozřejmě zamítli a ušetřili jsme tak asi 20 milionů korun,“ uvedl Martin Tajtl  z OHA, který projekty detailně posuzuje.

Celkový přehled schválených IT zakázek Odborem hlavního architekta:

prehled-projektu-it-egov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle Štěpána Kabátka z Nejvyššího kontrolního úřadu, který se zabýval nejčastějšími chybami kontrolovaných subjektů je v České republice nyní celkem registrováno 6686 informačních systémů veřejné správy, jejichž celkové pořizovací náklady byly 134,5 miliardy korun a roční provozní náklady stojí  24,3 miliard. To zhruba odpovídá částce, která je ročně ze státního rozpočtu vynakládána na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Jiří Reichl