Úterý, 24. května, 2022

Vnitro chce na příští rok o téměř 9 mld korun víc, než vloni

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra chce navýšit rozpočet pro rok 2018 o 8,7 miliardy korun oproti letošnímu rozpočtu. Většina půjde na platy členů bezpečnostních sborů. Celkem na mzdy v resortu půjde 32,6 miliardy.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR začaly jednat jednotlivé poslanecké výbory. V každoročním „kolečku“ jimi procházejí zástupci jednotlivých ministerstev, kteří předkládají návrhy svých rozpočtových kapitol. Ekonomický deník pravidelně sleduje několik výborů, ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který vede pirát Ivan Bartoš, projednával návrh rozpočtu ministerstva vnitra.

Celkově by mělo vnitro mít náklady 72.087.370.020 Kč a příjmy 9.553.497.037 korun, což je o 8,7 miliardy korun více, než v letošním roce. Většina těchto peněz by měla jít na platy.

 

 

„Prostředky na platy všech kategorií zaměstnanců činí 32.385.935.000 Kč, z toho je určeno na platy příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR 26 533 913 tis. Kč pro 52.002 mzdově pokrytých míst s průměrným platem 42.520 Kč, na platy občanských zaměstnanců 4 350 803 tis. Kč pro 13 076 mzdově pokrytých míst s průměrným platem 27.727 Kč a na platy státních zaměstnanců 1.501.219.000 Kč pro 3.310 mzdově pokrytých míst s průměrným platem 37.791 Kč,“ uvedli zástupci ministerstva vnitra v materiálu pro poslance.

Jako priority své činnosti uvedli zástupci vnitra především boj s kyberkriminalitou, pro niž byl také zřízen nový úřad – Národní centrum kybernetické bezpečnosti se sídlem v Brně a také boj s terorismem. V této souvislosti připomněli, že již byla posílena ochrana letišť na základě požadavků Ministerstva financí ČR Celní správy. Na letišti Václava Havla byly například nainstalovány systémy na biometrickou detekci obličejů.

Zástupci Policie ČR připomněli, že začali na základě vládního rozhodnutí poskytovat leteckou záchrannou službu v dalších dvou krajích, na což museli vyčlenit techniku, která byla vyčleněna na standardní policejní práci. „Tím pádem nám chybí jeden vrtulník, který bychom potřebovali pro standardní policejní práci. To se nám však do rozpočtu nepodařilo prosadit. Jsme však rádi, že se našlo 250 milionů korun na opravu hangáru pro vrtulníky na Letišti Václava Havla. Jeho havarijní stav nám vyčítal také Nejvyšší kontrolní úřad,“ uvedl před poslanci ekonomický náměstek policejního prezídia Petr Petřík.

Poslanci Ondřeji Profantovi (Piráti) se příliš nelíbily proklamace zástupců vnitra o boji proti terorismu a kyberbezpečnosti. „Boj proti terorismu mi přijde jako nafouknutá bublina a v oblasti kyberbezpečnosti víme, že se stát spojil s firmou, která se sama nechala hacknout a díky tomu jsme se o jejich spolupráci se státem dozvěděli, tak by mne zajímalo, jestli se něco v této oblasti změnilo.“ řekl Profant. Na takové jednání však policejní generálové nejsou zvyklí a velmi důrazně se proti názoru nového poslance ohradili.

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter