Vnitro chce přestat tisknout Věstník vlády po více než 100 letech. Nahradí jej elektronická verze

 

Ministerstvo vnitra navrhuje vládě, aby mu schválila zastavení tisknutí Věstníku vlády. Nahradit jej chce elektronickou verzí, která bude pravidelně notifikována. Ušetří tak několik set tisíc korun ročně. Argumentuje také snížením ekologické zátěže. Vládní věstník vychází více než 100 let, jelikož jej vydávalo ještě vedení Rakouského císařství.

Ministerstvo vnitra  vydává Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí (Věstník), v němž jsou povinně zveřejňovány směrnice ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, jimiž se řídí orgány krajů a orgány obcí při výkonu přenesené působnosti.

Věstník je aktuálně vydáván v tištěné podobě a souběžně i elektronicky prostřednictvím webu Ministerstva vnitra. V tištěné podobě je Věstník distribuován všem obcím, krajům, ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům a státním zastupitelstvím. Celkově je tištěno a distribuováno 7.200 výtisků. Výtisky jsou distribuovány zdarma. Roční náklady na tisk závisí na počtu a rozsahu částek Věstníku vydaných v konkrétním roce. Materiální náklady se v průměru pohybují okolo 600.000 Kč ročně.

Nyní ministerstvo vnitra vyhodnotilo, že při stávající míře elektronizace veřejné správy je vydávání tištěné verze Věstníku zbytečné, když všechny dotčené subjekty mají přístup k internetu. „Vydáváním tištěné verze Věstníku vznikají jednak zbytečné finanční náklady, dále pak zbytečná ekologická zátěž (spotřeba tiskového materiálu a energetické náklady tisk a distribuci). V tištěných materiálech se i obtížněji vyhledává než v materiálech elektronických,“ píše se v předkládací zprávě ministerstva pro členy vlády.

Úředníci vnitra navrhují přejít na plně elektronizované vydávání Věstníku s tím, že jeho nová verze bude adresátům vždy notifikována. Příspěvková organizace Tiskárna Ministerstva vnitra, která tisk dosud zajišťuje, tak přijde o další pravidelnou zakázku z mateřského ministerstva. V areálu na Chodově se nadále bude tisknout čtrnáctideník vlády Veřejná správa a dalších několik titulů.

Po více než 100 letech by tak měla skončit jedna úřednická éra, jelikož věstník zákonů vydávali již C. K. rakouští úředníci (zpočátku samozřejmě v němčině). Na internetu lze dohledat několik věstníků datujících se kolem poloviny 19. století.

Jiří Reichl