Pátek, 1. července, 2022

Vnitro chce kontrolovat IT zakázky všech ministerstev

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra bude chtít kontrolovat veřejné výdaje na informační a komunikační technologie. Mají se mu podřídit všechna ministerstva.

Ministerstvo vnitra chce schvalovat veřejné výdaje souvisejícími s informačními a komunikačními technologiemi na služby (např. „Zpracování dat“) a/nebo investice (např. „Programové vybavení“). Pokynům vnitra se napříště bude muset podřídit každé ministerstvo, ústřední správní úřad, jiná organizační složka státu a Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu, které připravují ICT projekty, bez ohledu na způsob jejich financování. Stanoví to „Základní zásady postupu při čerpání finančních prostředků na výdaje související s ICT s hodnotou vyšší než 6 milionů Kč ročně“, které dnes bude na vládě obhajovat ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Připomínky však má stále ministerstvo financí.

Každý zpracovatel projektu nad 6 milionů korun ročně bude povinen seznámit s projektem před zahájením jeho realizace útvar Hlavního architekta eGovernmentu, kterým je odbor ministerstva vnitra. Úřady budou muset dodat všechny podklady podle požadavků vnitra, zejména pak základní podmínky, ekonomickou a personální náročnost a dále architektonický model navrhovaného řešení.

Ministerstva nebudou moci investovat jakékoliv finanční prostředky do realizační fáze projektu předtím, než obdrží kladné stanovisko od útvaru Hlavního architekta eGovernmentu, popř. než v souladu se statutem Rady vlády pro informační společnost obdrží i stanovisko této rady. Resorty se budou muset řídit stanoviskem útvaru Hlavního architekta eGovernmentu k  projektům a případné zásadní změny vždy s útvarem Hlavního architekta konzultovat.

Útvar hlavního architekta eGovernmentu bude povinen vydat ke kompletnímu projektu do 30 dnů ode dne doručení odůvodněné stanovisko, ve složitých případech do 60 dnů. Ve stanovisku k projektu musí zohlednit architektonickou konzistenci projektu s architekturou eGovernmentu.

Dále také posoudí potřebnost, účelnost, hospodárnost, realizovatelnost, připravenost, přínos, ekonomickou a personální náročnost, způsob řízení, analýzu rizik a navržený způsob řízení projektu. Ministerstvo vnitra počítá s účinností pravidel od 1. 1. 2016. Postup podle zásad se nevztahuje na projekty financované z ESIF (Evropského sociálního investičního fondu). Zpracovatelé projektů budou povinni seznámit do 90 dnů od nabytí účinnosti „Základních zásad“ Útvar hlavního architekta eGovernmentu s projekty, k nimž dosud nebyla uzavřena smlouva na realizaci projektu.

Ivo Hartmann

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter