Sobota, 27. listopadu, 2021

„První výzvy v novém operačním programu Doprava budou na konci roku 2021 či v roce 2022,“ říká náměstkyně ministra dopravy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Koronavirová krize a s ní související zastavení veškerých úřednických činností nesouvisejících s touto pandemií způsobila značné zpoždění v přípravách na nové programovací období, které mělo začít od ledna 2021. Podle náměstkyně ministra dopravy pro řízení sekce ekonomické a infrastrukturní Lenky Hlubučkové se dají první výzvy očekávat až na konci roku 2021, případně až v polovině roku 2022.

Nejdříve v druhé polovině příštího roku lze podle náměstkyně ministra dopravy pro řízení Sekce ekonomické a infrastrukturní Lenky Hlubučkové očekávat schválení víceletého finančního rámce Evropské unie a následně Dohody o partnerství, která je klíčovým dokumentem pro nové operační programy, jež měly fungovat v létech 2021-2027,“ uvedla pro Ekonomický deník náměstkyně Hlubučková.

Celkový objem peněz bude menší, než v končícím programovacím období (4,56 mld. EUR).

O operačním programu doprava jsme psali v červencovém textu Evropská unie nepodpoří v novém programovacím období nákup vagónů, ale modernizaci tratí. Nový operační program doprava bude zaměřen na tyto oblasti:

1) Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
2) Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
3) Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva

„Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě bude financována z Evropského fondu regionálního rozvoje, zbytek poté z Fondu soudržnosti. Definitivní stanovení alokací na jednotlivé priority bude možné provést až poté, co bude známa konečná výše alokace na operační program doprava,“ dodala Hlubučková s tím, že celkový objem peněz bude menší, než v končícím programovacím období (4,56 mld. EUR).

Náměstkyně také potvrdila informace Ekonomického deníku o tom, že v následujícím programovacím období bude kladen důraz zejména na rozvoj a modernizaci železniční dopravy, méně pak silniční. Naopak se neuvažuje o podpoře letecké či vodní dopravy.

„Poměr podpory mezi silniční a železniční dopravou by měl být obdobný jako ve stávajícím období, tzn. mírně převažující ve prospěch železniční infrastruktury (se započítáním podpory v rámci nástroje CEF),“ řekla Lenka Hlubučková. Podpořeny mají také být investice do „zelené, digitální a odolné Evropy“ a to prostřednictvím dotací, půjček a záruk. „Investice do dopravní infrastruktury lze podpořit zejména z tzv. Nástroji na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilient Facility, RRF). Ministerstvo dopravy také sleduje vývoj ohledně tzv. Fondu pro spravedlivou transformaci (Just Transition Fund, JTF). Nicméně jelikož se o všem teprve vyjednává, jsou známy pouze předběžné obrysy fungování všech programů a jejich finanční objem. Nedá se určitě předpokládat, že všechny prostředky skončí v resortu dopravy. Budeme ale usilovat o to, aby část prostředků byla na dopravní projekty využita,“ dodala náměstkyně.

Další možností, která by mohla pomoci České republice získat evropské peníze je Nástroj pro propojení Evropy (CEF) v němž je pro léta 2014-2020 alokováno 26.250.582.000 EUR. Pro následující období však, stejně jako u operačních programů, rozpočet není znám. „Lze předpokládat, že objemy budou řádově obdobné jako v současném období. Předpokládáme využití nástroje CEF primárně pro projekty železniční infrastruktury, kdy žadatelem bude Správa železnic,“ dodala náměstkyně ministra dopravy Lenka Hlubučková.

-in-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter