Vládní zpráva o hazardu: on-line hry bez povolení připravily veřejné rozpočty o miliardy

Hazardní hráč. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Stát přichází denně o miliony kvůli neúčinnému boji s nelegálním hazardem, hrací automaty zvyšují kriminalitu a Fotbalová asociace zaznamenala několik utkání s podezřením na ovlivnění z důvodu sázení. Tato sdělení dostali ministři na stůl ve zprávě o hazardu.

V roce 2016 existovala v ČR nabídka velkého množství on-line hazardních her bez povolení ministerstva financí a běžná byla rovněž reklama na ně. ČR přicházela o odvody z těchto her ve výši cca 1 mld. Kč ročně „– uvádí „Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016“. Výroční zprávu připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády.

Návštěvností zahraničních internetových stránek s nabídkou hazardních her se zabývala Analýza chování českých uživatelů na zahraničních hazardních serverech . Autoři studie sledovali v květnu až říjnu 2016 všech 7 existujících českých stránek s povolením ministerstva financí k provozování hazardních her a 93 stránek, které toto povolení neměly.  Průměrný měsíční počet návštěvníků těchto  webů byl ve sledovaném období 6,45 mil. Na stránky s povolením z toho připadalo jen 1,90 mil. návštěvníků (29 %), zatímco na weby bez povolení chodilo 4,55 mil. návštěvníků měsíčně (71 %).

„Nejnavštěvovanějším hazardním webem z ČR byla nelicencovaná stránka bet365.com, která měla průměrně 1,29 mil. návštěvníků za měsíc. Na druhém místě byla povolená stránka tipsport.cz (1,18 mil.), na třetím a čtvrtém místě byly opět nelicencované weby bohemiacasino.com a leovegas.com. Až na pátém místě byla další licencovaná česká sázková kancelář Fortuna (ifortuna.cz)“ rekapituluje výroční zpráva.

Transparency International a Občané proti hazardu  provedli v lednu 2017 monitoring nabídky nepovolených hazardních her na internetu. Provozovatele nepovolených hazardních her rozdělili do tří skupin: (1) firmy, které na českém trhu ukončily na začátku roku 2017 provoz; (2) firmy, které provoz přerušily a (3) ty, které byly stále v provozu. V lednu 2017 zkontrolovali 29 nelicencovaných provozovatelů kurzových sázek, 19 z nich mělo české stránky stále v provozu a u 11 bylo možné si z ČR vsadit. Zkontrolovali rovněž 30 provozovatelů on-line kasinových her, 21 z nich mělo v provozu české stránky a 11 stránek umožňovalo hrát o peníze.  „Transparency International upozornila na fakt, že monitorované stránky nesplňovaly podmínky zákona o hazardních hrách z pohledu prevence rozvoje patologického hráčství. Transparency International a Občané proti hazardu apelovaly na ministerstvo financí, aby neprodleně vyzvalo firmy, které nepožádaly o vystavení licence, k ukončení činnosti na českém trhu. Firmy, které o licenci zažádaly, by měly svoji činnost na českém trhu dočasně pozastavit do doby, než povolení získají. TI a OPH odhadly, že ČR každodenně přichází o několik milionů korun kvůli nelegálnímu provozování hazardu přes internet.“ Zatímco zpráva hovoří o kurzových sázkách a kasinových hrách, loterie nejsou v tomto ohledu ve zprávě zmiňovány. Důvodem je zřejmě jejich nízká společenská nebezpečnost a zájem hráčů o jejich hraní na ilegálních webech je v podstatě nulový.

V prvních pěti měsících letošního roku ministerstvo financí zahájilo správní řízení z důvodu nepovoleného provozování on- line hazardních her cíleného na občany ČR s provozovateli, kteří ignorovali výzvu  k ukončení činnosti na českém trhu. „Celková výše nepravomocných pokut dosáhla za prvních 5 měsíců roku 2017 částky 155 mil. Kč. S provozovateli, kteří v ČR v r. 2017 provozovali v rozporu se zákonem o hazardních hrách nelegální hazardní hry, bude rovněž zahájeno daňové řízení s cílem vyměřit jim daň“ uvádí výroční zpráva, kterou dostanou na stůl ministři dosluhujícího Sobotkova kabinetu.

Kromě možnosti ukládání vysokých pokut získalo ministerstvo financí nedávno také pravomoc blokovat internetové stránky s nepovolenými hazardními hrami, resp. vést Seznam nepovolených internetových her. Z vládního materiálu vyplývá, že za prvních 5 měsíců roku 2017 bylo zahájeno celkem 6 řízení o blokaci.

Kriminalita je spojená hlavně s výherními automaty

Vládní zpráva se také okrajově věnuje kriminálním aspektům, souvisejícím s hazardem „Data o sekundární kriminalitě související s hazardním hraním nejsou systematicky evidována

v žádném statistickém přehledu institucí vymáhajících právo“ uvádí se v textu. Ze studií mezi patologickými hráči v léčbě ale vyplývá, že patologičtí hráči jsou velmi často pachateli trestné činnosti. „Podle výsledků studie z r. 2015 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research) se krádeže někdy dopustilo 46 % hráčů, zpronevěry 33 %, drogové trestné činnosti 19 % a loupeže 9 %.“

Zpráva také odkazuje na Lupačovu diplomovou práci, zabývající se vztahem mezi kriminalitou a hazardním hraním. „Podle autora každý výherní automat (VLT, VHP) na 1000 obyvatel na dané územní jednotce znamená zvýšení míry kriminality o 0,3–0,5 %. Vliv nabídky živých her v kasinech, elektromechanických rulet a elektromechanických kostek na míru kriminality byl statisticky nevýznamný. Vliv počtu výherních automatů na kriminalitu byl analyzován i pro jednotlivé kategorie trestných činů. Výsledky naznačují, že hráči jsou více náchylní k páchání trestných činů, které poskytují materiální prospěch, nikoliv například násilných trestných činů.“

Tušíme, že se ve sportu podvádí, dokázat to ale neumíme

Dalším typem primární trestné činnosti související s hazardním hraním je ovlivňování výsledků a průběhu sportovních zápasů, tzv. match-fixing. „Podle Fotbalové asociace ČR (FA ČR)bylo zaznamenáno několik utkání, která vykazovala známky ovlivnění z důvodu sázení. Téměř všechna tato utkání byla v 1. juniorské lize nebo v lize U-19 (hráči do 19 let včetně). Při řešení těchto případů naráží FA ČR na dva základní problémy. První je nedostatek důkazů, které by mohly dané podezření prokázat. Utkání jsou sice nahrávána, ale pouze na základě výkonů hráčů či sudích nelze podezření potvrdit. Jako druhý problém vnímá to, že české právní prostředí nezná pojem „sportovní podvod“. Případná podezření jsou tak policejními orgány vyšetřována jako podvod nebo korupce. Vyšetřování není řízeno centrálně, skutky vyšetřuje vždy věcně nebo místně příslušné oddělení policie což znamená, že vyšetřovatelé nemají odbornou znalost problematiky match-fixingu. Fotbalová asociace argumentuje, že ve vyspělých zemích je běžné, že tato problematika, která připravuje státy na daních o miliony eur a ohrožuje integritu sportu, vyšetřuje specializované pracoviště, často ve spolupráci s policií a ministerstvem financí. Zavedení a vymezení právního pojmu „sportovní podvod“ je podle Fotbalové asociace pro boj proti match- fixingu nezbytné.“

 „Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016“ obsahuje souhrnný přehled aktuálních trendů ve vývoji trhu s hazardními hrami v ČR ve výskytu, vzorcích a dopadech hazardního hraní, popisuje regulační, preventivní a léčebné intervence a nové výzkumné poznatky. Zahrnuje období roku 2016 s přesahem do počátku roku 2017, který přinesl zásadní změnu zákonného rámce provozování hazardních her. Je v pořadí třetí výroční zprávou, první vyšla v roce 2015. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou Národní monitorovací středisko předložilo vládě v roce 2014.

Jiří Reichl