Vláda schválila změny v EET, jak je navrhovaly Finance. Malí podnikatelé budou moct vyplňovat papírové bloky

EET pokladna Markeeta. Foto: markeeta

Vláda v demisi dnes schválila změny v zákoně o Elektronické evidenci tržeb, jak je navrhovalo Ministerstvo financí ČR. Od ledna 2019 by se měla snížit daň na čepované pivo na 10%, stejného snížení by se mělo týkat i drobných opravářů obuvi a oděvů a kol, uklízecích služeb, hlídání dětí, stravovacích služeb a vodného a stočného. Nejmenší podnikatelé budou moci vyplňovat papírové bloky a nebudou muset mít elektronickou kasu. Limit je 1.000 evidovaných tržeb za rok a maximální tržba 200 tisíc ročně.

Vláda schválila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. „Pokud by zákon začal platit například v prosinci letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. července 2019. Přesný termín spuštění však bude samozřejmě záviset na délce legislativního procesu,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Snížení sazby daně pro některé obory podnikání, především drobné opraváře a živnostníky, ale i diskutované přeřazení čepovaného piva do snížené desetiprocentní sazby DPH. To jsou hlavní změny, které v zákoně o evidenci tržeb navrhuje Ministerstvo financí. Novela je v meziresortním připomínkovém řízení.

Úprava také snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.

Navrhovaná změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce. Podle ministerstva financí se jedná o systémové opatření, které automaticky v době jakékoliv budoucí ekonomické recese podpoří zaměstnanost hlavně v odvětvích s nízkými příjmy a nízkou pracovní kvalifikací. S účinností tohoto zákona se tak na poskytnutí následujících služeb nebo dodání následujícího zboží uplatní sazba daně z přidané hodnoty ve výši 10 %:

 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků),
 • točené (sudové) pivo podávané jako stravovací služba,
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • drobné opravy jízdních kol,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné služby,
 • vodné a stočné,
 • řezané květiny a další související zboží z rostlin (např. listoví, větve).

Off-line režim pro nejmenší podnikatele s maximálně tisícem evidovaných tržeb ročně

Součástí novely zákona je i návrh řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele. Na základě jednání se zástupci podnikatelských svazů a asociací rozpracovalo Ministerstvo financí variantu dalšího off-line režimu evidence tržeb, v němž bude podnikatel vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si vyzvedne na finančním úřadu. Princip této evidence spočívá v tom, že podnikatel bude vystavovat účtenky z bloku, který dostane, a na konci každého dne zaznamená do speciálního formuláře údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek. Každý měsíc pak zašle tento formulář na finanční úřad. Aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit následující podmínky, na nichž se MF shodlo se zástupci podnikatelů:

 • je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob;
 • není plátcem DPH;
 • má maximálně 1 zaměstnance;
 • výše jeho příjmů z evidovaných tržeb (tzn. platby v hotovosti, šekem, poukázkou a dalšími způsoby, které spadají do zákona o evidenci tržeb) v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč a
 • v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících uskuteční maximálně 1000 evidovaných tržeb.

Již několik měsíců je platná změna zákona o evidenci tržeb, která stanovuje, že v případě, že zákazník platí platební kartou, nemusí dostat účtenku evidovanou v elektronické evidenci tržeb. Změna je platná na základě rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2016 z důvodu, že tyto platby jsou snadno dohledatelné a správce daně si může od poskytovatele platebních služeb údaje o nich vyžádat. Stejně tak Novinkou, která potěší všechny menší podnikatele, je fakt, že pokud DIČ obsahuje rodné číslo podnikatele, nemusí jej na účtence uvádět.

Jiří Reichl