Sobota, 25. června, 2022

Vláda dnes předstupuje před Sněmovnu s žádostí o důvěru. Jaké jsou její dopravní priority?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozšíření dálniční sítě až o 200 kilometrů, výstavba vysokorychlostních tratí nebo další zkvalitňování veřejné dopravy. To jsou jen některé body, které plynou z programového prohlášení vlády v oblasti dopravy. Kabinet premiéra Petra Fialy dnes předstoupí před poslance se žádostí o důvěru. Jaké jsou plány nové vlády, které si stanovila jako své dopravní priority? Ekonomický deník přináší jejich přehled.

Dálnice

Ve svém programovém prohlášení se vláda zavazuje, že do roku 2025 rozšíří dálniční úsek o 200 kilometrů. „ Prioritně se zaměříme na pokračování stavby Pražského okruhu D0, výstavbu dalších úseků dálnice D35 a na dostavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem“, říká k programovým prioritám svého resortu ministr dopravy Martin Kupka.

Další plánované úseky:

 • obchvat Českých Budějovic a další úseky D3
 • tři úseky o celkové délce 21,4 km na dálnici D55
 • prodloužení dálnic D4, D6, D49
 • dokončení dálnice D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku
 • stavba dalších částí Velkého městského okruhu v Brně
 • dokončení příhraniční části D11
 • příprava prodloužení dálnice D52,  dálnice D43 a středočeské části dálnice D3

„Zasadíme se také o zvýšení kapacity vybraných silnic I. třídy tam, kde intenzita provozu nebude vyžadovat dálnici. Chceme také navýšit počet odpočívek a odstavných ploch na dálnicích tak, aby v následujících letech počet parkovacích stání přesáhl 4,5 tisíce“, doplňuje ministr dopravy.

 • rozšíření mýtného na další úseky silnic, aby se tranzitní nákladní dopravě nevyplatilo objíždět zpoplatněné úseky
 • Od roku 2023 chce vláda pravidelně poskytovat na financování silnic II. a III. třídy ze státního rozpočtu 6 miliard korun ročně

Železnice

Jako hlavní prioritu tohoto segmentu dopravy vidí vláda Petra Fialy výstavbu vysokorychlostních tratí, které chce ošetřit zákonem. „Výrazně pokročíme s přípravou klíčových staveb prvních částí vysokorychlostních tratí z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně“, vyjmenovává Martin Kupka.

Další plány na železnici:

Moderní  a rychlé železniční napojení mezi:  

Praha – Plzeň – Spolková republika Německo

Praha – Liberec

Praha – Benešov – České Budějovice – Rakousko

Brno – Slovensko

 • pokračování prací na III. a IV. železničním koridoru a na přípravě železničního uzlu Brno
 • příprava a realizace železničního spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla Praha
 • postupný přesun části nákladní dopravy z přetížených silnic na koleje
 • modernizace vedlejších i regionálních železničních tratí v úzké spolupráci se samosprávami

„Naším cílem je zmodernizovat 290 kilometrů železničních tratí, dokončit přestavbu železničních uzlů v Plzni, Pardubicích a zahájit přestavbu uzlu Česká Třebová“, doplňuje ministr dopravy.

Vodní cesty

Jako rudý hadr před býkem. Tak by se dal nazvat vztah současné vládní koalice k projektu vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe. Není tedy divu, že v dopravních prioritách týkajících se vodních cest je právě zastavení tohoto projektu.

Další plány v oblasti vodních cest:

 • Rozvoj vnitrozemské vodní dopravy a rekreačního využití vodních cest
 • Zahájení jednání s Německem o výměně českého přístavního území v Hamburku.
 • podpora šetrné vodní dopravy na stávajících tocích.

Letecká doprava

Vláda chce během svého působení zahájit výstavbu paralelní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava Havla v Praze. Dále chce revitalizovat osobní a nákladní leteckou dopravu a integrovat drony do českého vzdušného prostoru.

Bezpečnost

Ve svém programovém prohlášení se vláda zaměřuje poměrně rozsáhle i na oblast bezpečnosti. Jak jsme již v Ekonomickém deníku psali, do Sněmovny jde novela zákona o silničním provozu. A tato vláda chce jejím prostřednictvím prosadit změnu sankčního systému.

„V novele silničního zákona budeme podporovat změnu sankčního systému tak, aby se zvýšil postih nejnebezpečnějších přestupků a zároveň byl mírnější u přestupků banálních. Důležitá je i strategie BESIP 2021-2030, jejímž  cílem je maximální zvýšení bezpečnosti silničního provozu“, říká Martin Kupka

Co dalšího plánuje vláda:

zvýšení povolené rychlosti až na 150 kilometrů za hodinu na nových úsecích dálnic vybavených telematikou

modernizace více než 500 úrovňových křížení železničních tratí se silničními komunikacemi

vybavení 4 800 kilometrů tratí evropským zabezpečovacím zařízením ETCS a další zabezpečovací systémy

odstraňování nelegálních billboardů u dálnic 

Digitalizace dopravy

Další prioritou ministerstva dopravy je digitalizace dopravních agend. Cílem je, aby občané mohli využívat online služeb při vydání a výměně řidičského průkazu nebo třeba při změnách v registru silničních vozidel

 „Pohled na dopravu jako celek a na řešení moderních dopravních systémů bude vždy zahrnovat i cyklodopravu a další bezemisní formy dopravy. Investice do dopravní infrastruktury budou vždy zohledňovat potřeby chodců i cyklistů. Pozornost a podporu si zaslouží i budování evropských a nadregionálních cyklotras“, uzavírá své plány ministr dopravy Martin Kupka

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter