Více než 1,5 miliardy pro zemědělce a lesníky

Třináct programů pro podporu investic do zemědělských a lesnických podniků, mladé zemědělce a také inovací a projektů spolupráce je připraveno v jarním kole Programu rozvoje venkova, které bylo dnes odstartováno. 

Více než 1,6 miliardy korun je připraveno v jarním kole Programu rozvoje venkova 2014–2020, které spustil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Příjem žádostí bude do 23. dubna 2018 (13 hodin) prostřednictvím Portálu farmáře.

Kategorie v nichž je možno o dotaci žádat:

Žadatelé o dotaci se nejpozději do čtyř týdnů od ukončení příjmu žádostí doví, jestli postoupili do kategorie: doporučen, náhradník nebo nedoporučen. Lhůta pro zveřejnění tohoto seznamu se prodlužuje na 28 kalendářních dní. Další novinkou je, že veškeré požadavky k zadávání zakázek mimo režim zákona a zakázek malého rozsahu budou v jednom dokumentu pohromadě, a to v příručce pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. K žádosti o platbu bude nově možné předkládat také povolení k posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady daně do splátek. Souhrn všech změn spolu s upozorněním na časté chyby najdou žadatelé v brožuře „Program rozvoje venkova 2014–2020 – základní změny v Pravidlech pro 6. kolo, nejčastější chyby žadatelů“. Ta je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz, v sekci Nejčastější dotazy, pod PRV 2014–2020.

Pravidla pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz, v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020, vždy pod konkrétním opatřením v části Ke stažení. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny detailní postupy týkající se vyplnění a podání žádosti.

V rámci přípravy na nové kolo pořádal SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery v průběhu března a dubna regionální semináře. Jejich smyslem bylo žadatelům představit jednotlivé vyhlášené operace, způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe, informovat, jak správně vyplnit žádost a poukázat na zbytečné chyby. Za programové období 2014–2020 v Programu rozvoje venkova SZIF doposud vyplatil 30,3 miliardy korun, z toho na projektová opatření 4,4 miliardy a na neprojektová opatření téměř 26 miliard (údaj ke konci března 2018).

-chl-