V rodném domě generála Mašína vznikne „Památník tří odbojů“, organizátoři na něj chtějí vybrat ve sbírce

V rodném domě generála Josefa Mašína, který byl popraven nacisty v roce 1942 by měl vzniknout Památník tří odbojů. Do odboje - toho protikomunistického se zapojili i jeho synové. Foto: www.masinuvstatek.cz

Něco málo přes 30 milionů korun chtějí vybrat organizátoři sbírky na výstavbu „Památníku tří odbojů“ v Lošanech na Kolínsku. Za projektem stojí Zdena Mašínová, jíž byl rodinný statek vrácen v loni v dezolátním stavu. Kromě ní se o památník snaží také historikové Jaroslav Čvančara, Petr Blažek a Jiří Padevět. Kromě nich ještě další přátelé Zdeny Mašínové Olga Bezděková, Jiří Klepsa a Tomáš Hradečný.


Projekt Památníku tří odbojů byl zahájen 23. srpna 2017 v pražském bytě Jaroslava Čvančary, kde v přítomnosti Zdeňky Mašínové, jejích přátel – Olgy Bezděkové, Petra
Blažka, Jiřího Klepsy, Jiřího Padevěta, Martina Vadase – a Tomáše Hradečného z Fakulty architektury ČVUT zazněla podpora pro vypsání tématu Památníku jako školního
semestrálního zadání.

V průběhu následujícího školního roku tak vzniklo celkem dvaadvacet projektů, z nichž čtyři byly zpracovány a obhájeny jako diplomové práce. „Po dvou letech jsme v situaci, kdy dnes již absolventi a architekti pod vedením svých bývalých pedagogů Tomáše a Kláry Hradečných v ateliéru IXA dále pracují na projektu Památníku tří odbojů, s jehož současnou podobou se můžete dále seznámit,“ řekl Ekonomickému deníku k současné situaci Petr Blažek.

Cílem veřejné sbírky, která bude dnes vyhlášena, je snaha o zajištění finančních prostředků na rekonstrukci komunistickým režimem naprosto zdevastovaného areálu rodného statku Josefa Mašína v Lošanech, včetně venkovních terénních úprav, povrchů, zeleně a oplocení areálu, kdy cílem je zřízení veřejně přístupného památníku a stálé expozice tří odbojů. Rozhodující myšlenkou je zachování památky a odkazu generálmajora Josefa Mašína a členů jeho rodiny, kteří představovali a představují ztělesnění vlastenectví, hrdinství, cti, spravedlnosti a boje za svobodu.

Realizace projektu je připravována ve dvou etapách. První zahrnuje rodný dům jako vlastní Památník tří odbojů, pietní zahradu s oplocením, přípojky sítí a nezbytné
terénní úpravy. Stavební náklady této etapy jsou kalkulovány na 10 miliónů korun.
Druhá etapa počítá s celkovou rekonstrukcí hospodářské budovy s expozicí tří odbojů, provozním zázemím památníku a vznikem vzdělávacího centra pro mládež. Stavební náklady druhé etapy jsou kalkulovány na 20 milionů korun.

Vizualizace památníku tří odbojů. Foto: www.masinuvstatek.cz

Podle autorů nápadu myšlenka památníku tří odbojů reaguje na mimořádnou situaci, kdy celou moderní historii Československé i České republiky lze číst prostřednictvím osudů jedné selské rodiny a jejích souputníků. Památník chápeme jako místo uchování paměti připomínající nejenom podmínky vzniku a života tří odbojů, ale i jejich souvislosti a integritu.

Současný stav rodinného statku Mašínů. foto: www.masinuvstatek.cz

Původní rodný dům Josefa Mašína ztratil mnohými přestavbami svůj charakter. Stopu autenticity tak nese především zdivo a klenuté místnosti v přízemí, které navrhujeme zachovat a ukrýt pod skořápku stříkaného betonu, která plní ochrannou a stabilizační funkci. Ve vstupní místnosti je ve dvou protilehlých nikách instalován text dopisu Josefa Mašína, kterým se loučí se svou ženou a dětmi. Zachycení okamžiku plného lásky, bolu i odhodlání, s vědomím přicházející smrti zpřítomňuje muže, který prožil dva odboje a jeho odkaz zrodil další.
Rozlehlý hospodářský dvůr původního statku zůstává prázdný, připravený přijmout jak větší skupiny návštěvníků, tak sloužit jako zázemí při slavnostních a společenských
akcích pořádaných v rámci provozu Památníku tří odbojů a prezentaci historie odbojové činnosti.

 

Dne 4. října 2018 byl založen transparentní účet číslo 962258010/5500 u Raiffeisenbank v Praze ve Vodičkově ulici, který bude sloužit pouze k účelu přijímání finančních příspěvků a následnému financování výše uvedené rekonstrukce nemovitostí v Lošanech.

Přispět mohou i čtenáři Ekonomického deníku – stačí jen naskenovat QR kód z obrázku níže:

 

 

 

 

Jiří Reichl