V mužské konkurenci se prosazují lépe mladší ženy

K genderové vyváženosti mají orgány tuzemských firem daleko, vyplývá z analýzy společnosti Bisnode. 

Jednatelé společností s ručením omezeným a členové představenstev a dozorčích rad akciových společností jsou nejčastěji ve věku mezi 40 a 49 lety, a jednoznačně mezi nimi převládají muži. Ženy v orgánech českých firem tvoří jen čtvrtinu. Strukturu statutárních orgánů tuzemských firem podle pohlaví a věkové struktury zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

V obchodním rejstříku českých firem je na pozici jednatelů v případě společností s ručením omezených a členů představenstva nebo dozorčí rady v případě akciových společností zapsáno více než 475 000 fyzických osob. Se 73 % jednoznačně převládají muži, ženy tvoří zhruba čtvrtinu.

Členové orgánů tuzemských firem jsou nejčastěji ve věku mezi 40 a 49 lety (28,6 %), následuje věková kategorie 50 – 59 let (23,1 %), 30 až 39 let (21,3 %) a 18 až 29 let (6,6 %).

„Čím nižší věková kategorie, tím vyšší podíl žen, nicméně ke genderové vyváženosti mají orgány tuzemských firem daleko,“ hodnotí výsledky studie analytička Bisnode, Petra Štěpánová. „Výsledky analýzy naznačují, že mladší ženy se v mužské konkurenci lépe prosazují,“ dodala analytička Petra Štěpánová.

Orgány společností s ručením omezeným a akciových společností
Orgány společností s ručením omezeným a akciových společností

– uti –