Už šest správních řízení podle nových pravidel o významné tržní síle, ÚOHS novelu chválí

Aktivnější přístup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v oblasti významné tržní síly umožnily legislativní změny v posledních dvou letech. Tzv. velká novela platí od poloviny roku 2016, vloni přibyly další změny. Zákonodárci například antimonopolnímu úřadu výslovně umožnily provádět sektorové šetření, využít proceduru narovnání nebo chránit identitu dodavatele, který spolupracuje s ÚOHS. Zástupci antimonopolního úřadu již zahájili šest šetření podle této novely. Ve čtyřech z nich už rozhodli a padla rekordní pokuta 180 milionů korun.

Ať už jde o velké mezinárodní řetězce nebo o ty menší české, podle ÚOHS se nekalé obchodní praktiky objevují stále, a bez ohledu na aktuální právní úpravu. Obchodníci jsou v tomto ohledu dost vynalézaví. Velká novela z roku 2016 podle kontrolorů takové chování odstranit nedokázala, jen k němu dochází rafinovaněji. Ve většině případů úředníci prošetřují uplatňování různých bonusů, o které je snížená nákupní cena potravin. K rozporu se zákonem o významné tržní síle dochází, pokud za sjednaný bonus nedostane dodavatel žádnou službu nebo jiné protiplnění.

Úřad se nově v rámci šetření zaměřuje i na tzv. nákupní aliance. Podle zákona je to uskupení odběratelů, které spolupracují při nákupu a prodeji potravin a služeb, které s tím souvisí. Díky legislativnímu zakotvení nákupních aliancí se zákon dotkne více subjektů, které by původní úprava nepostihla. V praxi se může jednat třeba o obchodní řetězce, jejichž centrály samy o sobě nenaplňují obratové kritérium (5 mld. Kč), ale ve spojení s jednotlivými prodejnami již pod působnost zákona o významné tržní síle spadnou. Tyto centrály přitom mohou působit jako servisní organizace pro jednotlivé prodejny a hrají významnou roli při vyjednávání smluvních podmínek.

Loňské červencové změny zákona o významné tržní síle nyní umožňují ÚOHS využít i několik dalších nových institutů. Jedná se například o snížení pokuty až o 20% v případě, že se obchodní řetězec se k nezákonnému chování přizná. Navíc se Úřad může s řetězcem domluvit na okamžité nápravě, aniž by musel udělit pokutu, pokud to uzná za vhodné.

Vloni antimonopolní úřad odhalil a potrestal hned několik prohřešků. Obchodní řetězec Hruška musel například uzavřít písemné smlouvy se svými dodavateli, které předtím neměl. V tomto případě Úřadu stačilo, že se obchodník zavázal sjednat nápravu a správní řízení ukončil – využil tak právě tzv. alternativní procesní postupy, které pomáhají k rychlejší a účinnější nápravě nezákonného jednání. Obří pokutu 180 milionů korun naopak dostal za nucení dodavatelů k nechtěným službám v polovině prosince Globus. Vedení obchodní společnosti Globus podle ÚOHS nutilo některé dodavatele potravin vstoupit do specializovaného systému Markant a v něm využívat účetních služeb, které ale dodavatelé sami nepoptávali. Podle zjištění Ekonomického deníku tyto firmy navíc platily využívání systému i samotnému Globusu.

Problém, se kterým se kontroloři setkávají i po novele zákona, je nevyváženost smluvních podmínek. Podle zjištění úřadu dodavatelé při vyjednání smluvních podmínek dostávají již hotové smlouvy a nemají možnost do obsahu zasáhnout. Výrobci a dovozci, zvlášť ti menší, ale mají obavy z toho, že pokud Úřadu sdělí informace o nekalé praktice, obchodního řetězce je vylistují. Úřad tak většinu šetření zahajuje na základě vlastní iniciativy a nově se snaží i zdroje informací lépe chránit.

Vanda Kofroňová