Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Úředníci Prahy příští týden rozhodnou o poskytovatelích právních služeb za téměř 50 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Téměř padesát milionů korun hodlá investovat Hlavní město Praha do právních služeb. Ve dvou zakázkách hledá právníky pro projektové řízení a pro administraci projektu inovativních voucherů, jež mají podpořit meziresortní spolupráci.

Na podatelně pražského magistrátu již leží nabídky právních kanceláří, jež se ucházely o dvě zakázky vypsané vedením hlavního města na právní služby. Celková hodnota je 47.838.500 Kč bez DPH, což je s daní téměř 58 milionů korun.

Kolik firem se do velkého právního tendru přihlásilo není v tuto chvíli jasné. „Otevírání obálek je naplánováno na 14. srpna. Poté bude možno zveřejnit další podrobnosti o tom, jaká měla zakázka ohlas,“ uvedl pro Ekonomický deník mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Ve snaze zpřístupnit tendr i menším firmám, byla zakázka rozdělena na dvě části. První v objemu 29.788.500 korun bez DPH je poskytování právních služeb spojených zejména s projekty v oblasti podpory podnikání, konzultace projektů vyhlašovaných odborem projektového řízení magistrátu. Celkový objem těchto projektů je podle zadávací dokumentace a usnesení Rady hlavního města naplánován na 600 milionů korun. „Předmětem zakázky je výběr 4 uchazečů, s nimiž bude uzavřena rámcová smlouva. Předmětem veřejné zakázky jsou vymezené právní služby pro odbor projektového řízení, spočívající zejména v činnostech: poskytování konzultací, zpracování právních rozborů, stanovisek a posudků; součinnost při administraci zadávacích řízení; zpracování návrhů rozhodnutí, procesních úkonů, stanovisek, vyjádření, opravných prostředků; zpracování návrhů smluv, dohod a dodatků; zpracování dokumentů souvisejících se zavedením a řízením operačních programů, včetně návrhu procesů implementace a řízení, návrhu metodických dokumentů; zastoupení při jednání se třetími subjekty, účast na jednáních se třetími subjekty, v řízeních před orgány veřejné moci; součinnost při kontrolách, včetně účasti při kontrolách na místě; kontrola úkonů a postupů zadavatele/zadavatelů i třetích subjektů; bezprostředně souvisejících s činností odboru projektového řízení. V právních oblastech: veřejných zakázek; veřejné podpory včetně notifikací; SGEI a blokových výjimek; veřejnosprávní kontroly; správního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu, kontrolního řádu, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, zákona o finanční kontrole,“ uvádí se ve výčtu požadovaných služeb v Rozhodnutí Rady hlavního města z 6. června.

Administrace inovativních voucherů za 18 milionů

Druhou vypisovanou zakázkou v objemu 18.050.000 Kč bez DPH je komplexní administrace a realizace zadávacích řízení, vč. výběru dodavatele ve vztahu ke čtyřem nadlimitním veřejným zakázkám a pěti veřejným zakázkám malého rozsahu v rámci projektů Pražský voucher na inovační projekty. Dále magistrát poptává právního poradenství v rozsahu 700 hodin. Podle dřívějších informací vedení hlavního města mají vouchery na inovační projekty podpořit mezisektorovou spolupráci v oblasti inovací. „Celkově bude alokováno zhruba 240 milionů korun. Praha bude tímto způsobem poskytovat podporu malým a středním podnikům na nákup služeb od výzkumných organizací a tím je více s těmito institucemi propojit,“ uvedla již dříve primátorka Adriana Krnáčová. Finanční podpora bude poskytována formou zpětně proplácených dotací. Hodnota voucheru se pohybuje v rozmezí 75 tisíc korun – 2 miliony na jeden projekt. Povinnost podniku je spolufinancování ve výši 25 % u projektů do 500 tisíc korun a 50 % u projektů nad 500 tisíc korun.

Přínosy projektů pro hlavní město Prahu podle vedení města:

  • Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na území hl. m. Prahy
  • Uvedení nových či inovovaných produktů a služeb na trh
  • Akcelerace ekonomického růstu na území Prahy
  • Zvýšení povědomí a obrazu hl. m. Prahy jako regionu podporujícího začínající podnikatele
  • Vyšší finanční prostředky pro výzkumné organizace a specializované dodavatele
  • Vyšší využití potenciálu, plynoucího z vysoké koncentrace institucí výzkumu, vývoje a inovací na území HMP.
  • Zlepšení image hl. m. Prahy jako města stimulujícího inovace, podporujícího inovační potenciál a začínající podnikatele.
  • Zlepšení podmínek pro podnikání.
  • Vnímání ČR jako země podporující inovační potenciál
  • Zvýšení prostředků odváděných státu na daních z podnikatelské činnosti

Druhým typem voucherů jsou takzvané specializované vouchery, na které je, stejně jako u prvního typu, počítáno s částkou 240 milionů korun. Těmito typy voucherů bude město podporovat startupy hned čtyřmi způsoby. Za prvé vznikne voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech tak, aby začínající startupy měly možnost  získat zkušenosti, ale i uplatnění  prostřednictvím poradenských služeb od zahraničních mentorů. Praha chce podporovat pobyty především  těchto destinacích: Západní pobřeží USA – Silicon Valley;  Východní pobřeží USA – zejména New York, Čína – zejména Shanghai a Shenzhen.

Další Pražské vouchery jsou potom zaměřeny na zahraniční veletrhy a výstavy; na koučing a mentoring a na kreativní služby.

Jiří Reichl

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter