Neděle, 19. září, 2021

Unipetrol získal souhlas MŽP pro stavbu nové teplárny. Místo uhlí bude spalovat zemní plyn

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo životního prostředí vydalo kladné závazné stanovisko k investici do nové podnikové elektrárny a teplárny, kterou plánuje zpracovatel ropy Orlen Unipetrol RPA. V areálu rafinerie v Litvínově postaví moderní paroplynový zdroj o elektrickém výkonu 362 megawattů a nahradí jím starou uhelnou uhelnou teplárnu z 60. let minulého století.

Proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) trval deset měsíců. Podobně jako u jiných povolení v řízení EIA si ministerstvo vyžádalo splnění několika podmínek. Nové zařízení musí splnit požadavky Evropské unie na nejlepší dostupné technologie (BAT) a při svém budoucím provozu nepřekračovat limity emisí stanovené v integrovaném povolení.

Jak společnost uvedla loni při zahájení procesu EIA, zahájení výstavby plánuje na rok 2023 a dokončení o čtyři roky později. Zásadní změnou je přechod z uhlí na plyn. Starší podniková teplárna T700 totiž spaluje hnědé uhlí z nedalekého lomu ČSA, který ukončí těžbu pravděpodobně v roce 2025. Nová teplárna T600 vyroste na volné ploše uvnitř areálu společnosti Unipetrol RPA, která vznikla po odstavení a demolici staré teplárny T200.

Podle zveřejněných dokumentů bude mít nový energetický zdroj elektrický výkon 362 MW a tepelný výkon 710 MWt. Spalovat bude hlavně zemní plyn (v množství cca 600 milionů metrů krychlových ročně), ale také odpadní plyny ze zpracování ropy (cca 50 milionů kubík za rok). Mezi pozitivní dopady záměru patří výrazné snížení emisí oxidu uhličitého, oxidu siřičitého a jemného prachu, ale také redukce emisí z nákladní dopravy.

Orlen Unipetrol představil v srpnu plán ekologizace výroby, do kterého chce do roku 2030 investovat přes 30 miliard korun. Mezi hlavní projekty této strategie patří plánovaná výstavba paroplynové teplárny a fotovoltaické elektrárny v Záluží u Litvínova. Nedávno dokončil náhradu staré hnědouhelné kotelny pro zajištění chodu etylenové jednotky za novou plynovou kotelnu, což představovalo investici za 1,2 miliardy korun

Vedle toho strategie Orlen Unipetrolu počítá s rozvojem nabídky alternativních paliv na čerpacích stanicích sítě Benzina, recyklací plastů, výrobou pokročilých biopaliv a rozvojem vodíkové infrastruktury pro automobilovou dopravu.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter