Neděle, 25. července, 2021

Rozložit a zase složit. Unipetrol testuje recyklaci plastového odpadu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rafinerský a petrochemický podnik Orlen Unipetrol zprovoznil ve svém závodě v Litvínově testovací pyrolýzní jednotku na zpracování plastového odpadu. V ní bude v následujících třech letech zkoumat nový způsob recyklace plastů a využití získané suroviny při výrobě nových petrochemických produktů. Zvládnutí technologie by Česku umožnilo částečně snížit závislost na dovozu ropy.

Orlen Unipetrol na uvedeném výzkumném projektu spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Náklady na pořízení testovací technologie dosáhly 18 milionů korun a jsou hrazeny za přispění ministerstva průmyslu a obchodu, které z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost uvolnilo bezmála sedm milionů korun. Náklady na výzkumný projekt dosahují bezmála 72 milionů korun. Technologická agentura České republiky přispěla z dotačního programu Trend částkou ve výši 50 milionů korun.

Chemická recyklace využívá princip pyrolýzy, což je rozklad plastů za vysokých teplot. „Dochází při ní k vysokému vytěžení původního odpadu a jeho přeměně na uhlovodíky, které lze zpětně integrovat do petrochemické výroby. Tím dochází efektivnějšímu využití stávajícího plastového odpadu a k výraznému snížení uhlíkové stopy,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj. „Naší ambicí je v horizontu několika let chemickou cestou recyklovat odpadní materiály z nejbližšího okolí i celé České republiky,“ dodal Tomáš Herink.

Zvládnutí technologie by mohlo snížit závislost Česka na dovozu ropy i řešilo by též problém se skládkováním vysloužilých plastových materiálů. „Téměř polovina plastového odpadu vyprodukovaného v Česku zůstává zatím nevyužita, protože recyklace plastů je náročná. Námi testovaná technologie chemické recyklace toto může změnit,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Orlen Unipetrol.

Vedle odpadních plastů bude možné využít i staré pneumatiky. Pyrolýzou lze získat základní meziprodukty využitelné v petrochemickém průmyslu, jako je etylen, propylen, butadien nebo benzen. Z těch budou navazujícími procesy vyráběny finální petrochemické produkty – polyetylen, polypropylen, polystyren a další. Pyrolýzní produkty lze také využít při výrobě benzinu a motorové nafty.

V České republice se ročně vyprodukuje více než 400 tisíc tun plastových odpadů. Z uvedeného množství plastového odpadu je zhruba 37 procent využito pro materiálovou recyklaci a 18 procent využito energeticky, tedy pro výrobu tepla nebo elektrické energie. Zbytek končí zpravidla na skládkách.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter