ÚHOS nepravomocně zastavil stížnost na postup ministerstva obrany v tendru na bojová vozidla pěchoty

Bojové vozidlo pěchoty PUMA, které je jedním ze čtyř uvažovaných vozidel pro Armádu ČR. Foto: www.rheinmetall-defence.com

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prozatím nepravomocně zastavil řízení, v němž si stěžovali zástupci německé zbrojovky PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT GMBH (výrobce bojového vozidla pěchoty PUMA) na to, že ministerstvo obrany použilo výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil prvostupňové správní řízení týkající se návrhu dodavatele PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT GMBH ve věci přezkoumání postupu Ministerstva obrany ČR směřujícího k zadání veřejné zakázky „Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup“. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Antimonopolní úřad to uvedl v tiskové zprávě.

Zástupci německé zbrojovky, jejichž vozidlo PUMA se uchází o největší armádní zakázku historie v hodnotě 53 miliard korun na 210 bojových vozidel pěchoty, namítali, že vedení ministerstva obrany neoprávněně použili výjimku na nákup vojenského materiálu podle § 29 písm. s) zákona o zadávání veřejných zakázek a také na to, že podmínky, které ministerstvo stanovilo, byly nezákonné.

V prvním případě zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže konstatovali, že zástupci zbrojovky nepodali námitky včas.  „Podle zjištění Úřadu byl navrhovatel povinen námitky podat nejpozději do dne 13. 3. 2019, avšak učinil tak až dne 8. 4. 2019,“ konstatoval úřad.

V další části návrhu týkající se údajné nezákonnosti podmínek veřejné zakázky Úřad řízení také zastavil, když konstatoval, že námitky proti podmínkám veřejné zakázky nelze podat, neboť zadavatel využívá výjimku podle § 29 písm. s) ZZVZ a tudíž veřejnou zakázku nezadává v zadávacím řízení. Proti rozhodnutí lze podat rozklad.

Prakticky to znamená, že bojové vozidlo PUMA je téměř vyloučeno z armádního tendru. Německé zbrojovce v něm zbývá druhé želízko v ohni – stroj Lynx od sesterského Rheinmetallu. Podrobně jsme o něm psali v minulém týdnu, když byl představen na veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET. 

Ministerstvu obrany tak téměř odpadla první stížnost na tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Lze však očekávat, že se atnimonopolní úředníci s tématikou bojových vozidel pěchoty ještě několikrát setkají.

Jiří Reichl