Thomayerka: pomocníci do stravovacích provozů za 40 milionů na 4 roky

Firmu, která je denně schopna dodat dvacet pracovníků pro pomoc ve stravovacím provozu, poptává Thomayerova nemocnice v Praze. Za čtyři roky je ochotna zaplatit téměř 41 milionů bez daně.

Včera uplynula lhůta pro podání nabídek na zajištění pomocných služeb ve stravovacím provozu v Areálu Thomayerovy nemocnice (Praha 4 Krč). Kolik firem se do tendru přihlásilo nemůže nemocnice podle zákona zveřejnit. Seznam uchazečů a vítěz čtyřleté zakázky za téměř 41 milionů korun bez DPH bude znám až po zveřejnění vítěze zakázky a hodnotícího protokolu.

Nemocnice v tendru požadovala, aby dodavatel zajistil dvacet pracovníků denně, kteří budou v rozsáhlém areálu pomáhat ve stravovacím provozu. Pomoc bude spočívat v :„ – přípravných pracích v procesu přípravy vaření a výdeje stravy (dle pokynu objednatele) – mytí a manipulaci s nádobím (obsluha myček a ruční mytí nádobí) – pomocných pracích při tabletování pacientské stravy – přepravu pacientské stravy a jejich předávání na jednotlivá lůžková oddělení; stravu rozváží zadavatel vlastním vozidlem s vlastním řidičem),“ uvádí se v zadávací dokumentaci zakázky.

V ní je navíc stanoveno, že plnění bude poskytováno denně 20 pracovníky dodavatele podle časového harmonogramu pro přidělení na jednotlivá pracoviště. S vítězným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu určitou 4 roky. Předpokládaný termín zahájení plnění: od 1.9.2017 a maximální sazba za jednoho pracovníka je 120 Kč/ hod s tím, že při případném překročení této hranice bude uchazeč vyloučen z hodnocení nabídky. „Nabídková cena je do 31.12.2018 neměnná. Výši ceny lze měnit od roku 2019, a to o koeficient inflace spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem. Tato změna je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě,“ uvádí se dále v zadávací dokumentaci.

Podle ní Thomayerova nemocnice požaduje splatnost faktur je 60 dnů od převzetí faktury zadavatelem. „Všichni pracovníci dodavatele musí mít po celou dobu trvání smluvního vztahu platné zdravotní průkazy pracovníka v potravinářství. Minimálně 6 pracovníků z každé denní směny musí být muži. Minimálně 10 pracovníků z každé denní směny musí rozumět a hovořit plynule česky,“ stojí dále v podmínkách.

Vyhodnocení zakázky by mělo být hotové do konce prázdnin.

Jiří Reichl