Téměř 3 miliardy zaplatí stát soukromým vlastníkům lesa za první vlnu kůrovcové kalamity z let 2017-2018

Kůrovcová těžba je na Vysočině vidět na každém kroku. Foto: ED Jiří Reichl

Vlastníci nestátních lesů uplatnili u ministerstva zemědělství požadavky na náhradu kůrovcové kalamity z let 2017-18 za 2,8 miliardy korun. Přes miliardu již ministerstvo vyplatilo, vláda schválila další 1,2 miliardy korun na doplacení zbývajících uplatněných škod. 100 milionů půjde z rezervy ministerstva zemědělství.

Od konce loňského listopadu do konce února letošního roku požádali soukromí vlastníci lesů o státní příspěvek na dorovnání ceny jehličnatého dříví z kalamitních kůrovcových tržeb za 2,8 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu ministerstva zemědělství. Vláda ve svém usnesení ze dne 30. července 2019 schválila dotační program ministerstva zemědělství.  Ministerstvo programem dorovnává ceny jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v tzv. 1. vlně kůrovcové kalamity (1. 10. 2017 do 31. 12. 2018) na úroveň potřebnou pro zajištění financování pěstební péče o lesní porosty do stáří 40 let (počínaje jejich obnovou) a odborné správy lesa.

Podle zásad dotačního programu má být o uplatněných žádostech rozhodnuto do 30. června, ve stejné lhůtě pak mají být žádosti i vyplaceny. Podle usnesení vlády ze dne 30. července 2019 č. 548 mohlo Ministerstvo zemědělství již v roce 2019 na výplatu uplatněných žádostí čerpat z vládní rozpočtové rezervy až 1,5 mld. Kč a v roce 2020 pak uplatnit požadavek na zbývající část do celkové výše 2,5 mld. Kč ze stejného zdroje. Ministerstvo zemědělství ještě v roce 2019 vyplatilo 980 mil. Kč a na počátku roku 2020 dalších 66 mil. Kč; celkem tedy bylo dosud vyplaceno 1,046 mld. Kč.

Jak MZe vyplácelo příspěvek na cenu dřeva napadeného kůrovcem. Zdroj: MZe

Nyní požaduje uvolnění zbývající částky 1 mld. Kč a rovněž uvolnění dalších prostředků ve výši 200 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Zbývající část potřebných rozpočtových prostředků ve výši 100 mil. Kč uvolní Ministerstvo zemědělství z nespotřebovaných výdajů resortu.

„Celkové navýšení objemu potřebných rozpočtových prostředků je požadováno tak, aby nedošlo ke krácení žádostí určených k výplatě v roce 2020. Tedy aby nedošlo ze strany státu k nerovnému přístupu k žadatelům, jejichž žádosti byly vyplaceny v plné výši do začátku roku 2020, a těm žadatelům, jejichž žádosti budou v roce 2020 teprve vypláceny,“ uvádí se v materiálu pro vládu.

-chl-