Sobota, 13. srpna, 2022

Státním institucím se komplikuje řada veřejných zakázek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Řada veřejných zakázek, která má termín pro podání nabídek po 18. dubnu, se zřejmě zkomplikují. Ministerstvo pro místní rozvoj včera potvrdilo výklad, že se povinný příjem elektronických nabídek bude týkat nejen zakázek vypsaných po 18. dubnu, ale i těch, které mají po tomto datu termín přijetí nabídek.

Od 18. dubna musí ministerstva a další státní organizace (ústřední orgány), které zadávají veřejné zakázky, komunikovat s potenciálními dodavateli výhradně elektronicky. Vyplývá to ze Zákona o zadávání veřejných zakázek, který v § 279 odst. 2 stanovil odloženou účinnost této povinnosti právě na polovinu dubna. „Organizační složky státu a centrální zadavatelé budou muset komunikovat s dodavatelem výhradně elektronicky, zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) zákona vyloučeno.Tito zadavatelé tak především nebudou oprávnění přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje,“ upozorňuje ve svém prohlášení Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je garantem zákona o zadávání veřejných zakázek.

„Nutno upozornit na skutečnost, že povinnost výhradně elektronické komunikace se uplatní i na zadávací řízení zahájená před 18. dubnem 2017, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem,“ vysvětluje MMR na základě četných dotazů nejen z řad státních institucí a ministerstev.

Odborníci na veřejné zakázky se domnívají, že takový výklad zákona může zkomplikovat již běžící veřejné zakázky zadávané státním sektorem. „Největším problémem je skutečnost, že příjem elektronických nabídek výhradně v elektronické podobě se vztahuje i na veřejné zakázky zahájené před 18. dubnem 2017. Zadavatelé z řad ministerstev a státních organizací budou muset řešit změnu zadávacích podmínek a prodlužování lhůt pro podání nabídek, což si málokdo z nich uvědomuje,“ říká vedoucí právního oddělení společnosti Otidea, jež se zabývá administrací veřejných zakázek Lucie Moravčíková.

Prakticky to pravděpodobně bude znamenat, že státní instituce, jejichž veřejné zakázky přesáhnout inkriminované datum 18. dubna, budou muset, pokud již nemají, převést své tendry na servery, které umožňují příjem elektronických nabídek. Pokud by se tak nestalo, a to i v případě, že by lhůta končila byť jeden den po 18. dubnu, mohl by to být důvod pro „shození“ zakázek a jejich napadnutí například u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. „Domnívám se, že by to samozřejmě zajímalo i kontrolní orgány,“ dodala Moravčíková.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter