Státní správa nečerpá peníze z EU, hrozí že přijdeme o 1,4 miliardy korun

Dotace, euro. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Čistá nula. Takový stav čerpání je z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který je určen na posílení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy prostřednictvím rozvoje a využití informačních a komunikačních systémů. Přitom je na projekty připraveno 330 milionů euro (cca 9 miliard korun).

Až o 1,4 miliardy korun by mohla přijít Česká republika kvůli žalostnému stavu čerpání v jednom z evropských fondů. Vyplývá to z materiálu Vyhodnocení čerpání ve Specifickém cíli 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), jež je garantem programu. Projekty, které mají šanci se ucházet o dotace z tohoto programu by měly býz zaměřeny na posílení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy prostřednictvím rozvoje a kybernetického zabezpečení informačních a komunikačních systémů. V Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je přitom připraveno 330 milinů euro, což je asi 9 miliard korun.

Podle zmiňovaného materiálu nebyla z EFRR dosud vyčerpána ani koruna. K 30. dubnu bylo předloženo 88 projektových žádostí za cca 2 mld. Kč, z toho 31 projektů za cca 1 mld. Kč bylo v realizaci. „Ministerstvy byly z avizovaných projektů předloženy žádosti v objemu nedosahující ani poloviny avizované alokace. Jedním z důvodů tohoto stavu je i skutečnost, že resorty plánované projekty k předložení do SC 3.2 IROP nakonec z různých důvodů často plně financují ze státního rozpočtu,“ uvádí Vyhodnocení, které mají k dispozici ministři Sobotkova kabinetu.

Typ žadatele Počet předložených projektů CZV přeložených projektů EFRR předložených projektů
[text] [počet] [mil. Kč] [mil. Kč]
ministerstva, OSS, PO OSS 12 1 461,8 1 182,0
kraje a jejich organizace 16 491,4 417,7
obce a jejich organizace 60 509,7 433,2
Celkem 88 2462,9 2032,9

 

Celkově jsou tedy v tomto programu podány žádosti ve výši necelých 30% celkové alokace, což je dle názoru MMR velmi malé procento, což může mít fatální následky. „Pokud bude zachován dlouhodobý trend předkládání avizovaných projektových žádostí, a to především ze strany OSS, nedojde k plnění výkonnostního rámce a naplnění cílů v oblasti eGovernementu a kyberbezpečnosti. V případě neplnění může dojít ze strany EK k uplatnění finančních oprav a ztrátě alokovaných finančních prostředků v prioritní ose 3 IROP v souladu s článkem 22 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, a to v odhadované výši cca 50 mil. EUR z EFRR = cca 1,4 mld. Kč,“ uvádí se ve zprávě.

Ministerstvo pro místní rozvoj samozřejmě řeší, proč se do vypsaných výzev úředníci na obcí, krajů a ministerstev příliš nehrnou. Již nyní ministerští úředníci z MMR, kteří mají na starosti tento program avizovali, že znovu vyhodnotí stav předkládání projektových žádostí ze strany ministerstev a dalších organizačních složek státu v září 2017. „V případě neuspokojivého předkládání budou příslušné prostředky (ve výši nenaplněných předpokladů projektů ministerstev v souhrnné situaci k září 2017) přesunuty do výzvy č. 28 pro kraje a obce,“ uvádí se v závěru zprávy.

Jiří Reichl