Státní podnik CENDIS si najme „ajťáky“ za 85 milionů

Kybernetická bezpečnost, hacker, IT, cyber security. Fotka od Darwin Laganzon z Pixabay

Téměř 100 specialistů různých profesí poptává státní podnik CENDIS. Je ochoten zaplatit až 85 milionů korun bez DPH. Především jde o IT specialisty – vývojáře, programátory a testery. Kromě toho poptává také grafické služby, nebo manažera kyberbezpečnosti či GDPR. Vzhledem k tomu, na jakých projektech podnik pracuje je zřejmé, že minimálně část kapacit bude využita i na projekt EDAZ (elektronická dálniční známka).

Třiadvacet částí má veřejná zakázka, kterou zveřejnil státní podnik CENDIS spadající pod ministerstvo dopravy. Do částí 1-22 je možno se hlásit jednotlivě, v poslední části vedení státního podniku požaduje dodání služeb celého projektového týmu čítajícího 31 lidí. Předpokládaná hodnota zakázky je 84.960.000 Kč za čtyři roky.

Seznam specializací, které CENDIS poptává. tabulka: ED

Mluvčí CENDIS Martin Opatrný Ekonomickému deníku upřesnil, že jde o vysoutěžení rámcové smlouvy, na jejímž základě bude moct CENDIS najímat IT specialisty dle aktuálních potřeb. „Zakázka se týká především budoucích projektů, projekty elektronické dálniční známky a jednotné tarifu mají dostatečné personální pokrytí,“ řekl mluvčí.

Najímání IT specialistů v souvislosti s projektem Elektronické dálniční známky připustil už v dubnovém rozhovoru šéf státního podniku CENDIS Jan Paroubek:

„Termíny pro přípravu nové elektronické dálniční známky jsou napjaté, ale dá se to stihnout,“ říká šéf státní firmy CENDIS, která systém připravuje

I v souvislosti s tímto tendrem se mluví o tom, že část vysoutěžených kapacit bude na projekt EDAZ použita. Vzhledem k tomu, že to mluvčí vylučuje, nezbývá, než si počkat na reálný výsledek.

Aktivace 31 lidí do 20 dnů?

Zajímavým požadavkem, který pravděpodobně favorizuje velké hráče IT byznysu je hodnotící kritérium č. 2 – Aktivační lhůta. „Minimální aktivační lhůtu pro účely hodnocení stanoví zadavatel jako tři pracovní dny, v případě nabídky kratší aktivační lhůty bude nabídka hodnocena tak, jako by obsahovala aktivační lhůtu právě tři  pracovní dny. Maximální přípustnou aktivační lhůtu stanoví zadavatel jako dvacet pracovních dnů,“ uvádí se v dokumentu. Tři desítky specialistů připravených do několika málo dnů převzít úkol mohou podle všeho garantovat jen největší firmy.

Vedení státního podniku dále požaduje, aby zájemci o účast v zakázce prokázali, že jejich roční obrat dosahoval v posledních 3 letech za každý rok jednotlivě 1.000.000,- Kč bez DPH, pro části 1-22 a 50 milionů pro část 23 – tedy „dodávku“ celého týmu. Musí také dokladovat, že firma realizovala nejméně tři významné IT zakázky. „Za významnou službu se pro účely tohoto zadávacího řízení považuje služba, jejímž předmětem či součástí předmětu byl vývoj, programování a implementace systému s vícevrstvou architekturou v rozsahu minimálně: 100 člověkodnů, pokud účastník podává nabídku pouze do jedné nebo více částí veřejné zakázky č. 1-22, 2 000 člověkodnů, pokud účastník podává nabídku do části veřejné zakázky č. 23,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Jiří Reichl