Úterý, 30. listopadu, 2021

Stát má problém sehnat „ajťáky“. Málo platí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nízké platy, chybějící nepeněžní benefity a malá perspektiva růstu a komplexního vzdělávání. To jsou hlavní důvody, proč státní organizace těžko získávají nové IT odborníky.

Vládní poradní orgán – Rada vlády pro informační společnost (RVIS) vypracovala před nedávnem studii, ve které řešila odměňování zaměstnanců na pozicích systémový analytik a a systémový administrátor-správce sítě. Z šetření vyplynulo, že „ajťáci“ v soukromých firmách berou 1,4 – 1,7x více, než jejich kolegové placení státem. Podle materiálu, který bude projednávat vláda je průměrný plat systémového analytika v nestátním sektoru 56.392 Kč, státní si přijde na 33.101 Kč. U administrátorů to je 44.575Kč resp 29.871 Kč ve službách státu. Zpracovatelé zprávy vycházeli z centrálních databází (Informační systém o průměrném výdělku a Informační systém o platu) kam jsou ukládána data o výdělcích jednotlivých profesí dle klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO).

„Z porovnání odměňování zaměstnanců IT v podnikatelské a nepodnikatelské sféře vyplývá, že zaměstnanci ve veřejných službách a správě mají výrazně nižší plat. Vzhledem k tomu, že činnosti specialistů IT jsou v obou sférách srovnatelné, tak tato skutečnost má za následek nedostatek odborníků ve veřejných službách a správě. Problematické je již získání zaměstnanců s touto specializací na volná místa, z důvodu nízkého nástupního platu pro absolventy s dosaženým vysokoškolským stupněm vzdělání,“ uvádí se ve zprávě RVIS pro vládu. Autoři zprávy dále upozorňují na skutečnost, že podnikatelé mohou nabídnout i nepeněžité benefity a ucelený systém vzdělávání a rozvoje, který je pro absolventy lákavý. „Zákon o státní službě neumožňuje z veřejných prostředků poskytovat obdobné benefity jako v podnikatelské sféře. Ucelený systém rozvoje a vzdělávání by však koncipován být mohl a měl,“ uvádí autoři zprávy. O tom, že tento stav pálí všechna ministerstva a další státní instituce svědčí také skutečnost, že se na MPSV již nějakou dobu schází politicko-odborná skupina pod vedením náměstka Petra Šimečky, jejímž úkolem je připravit nový systém odměňování státních zaměstnanců s předpokládanou účinností od 1. 1. 2017. „Tato pracovní skupina však nebude doporučovat vládě preferovat vybrané obory služby a zvýhodňovat je v tarifním zařazení proti ostatním. Odměňování pracovníků na úseku ICT navrhuje pracovní skupina MPSV řešit systémově až v rámci komplexní změny systému odměňování.“

Finance: „ajťákům přidejte, ale nechtějte peníze po nás“

Ministerstvo financí doporučuje, aby ústřední orgány státní správy vytvářely takové motivační prostředí pro zaměstnance na úseku ICT, které by umožňovalo v rámci pohyblivé složky mzdy dorovnávat v maximální možné míře výdělky na úroveň srovnatelnou se soukromým sektorem.  „Takovými motivačními prostředky mohou být například měřitelné dlouhodobé projektové úkoly, cílové ukazatele a také investice do odborného růstu. Avšak všechna opatření je zapotřebí uplatňovat bez dodatečných nároků na státní rozpočet striktně v rámci limitů mzdových prostředků vyčleněných v jednotlivých rozpočtových kapitolách,“ dodává k tématu ministerstvo financí.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter