Sociální dávky pro horníky přesáhnou do r. 2023 miliardu korun

Společnost OKD je největším zaměstnavatelem v moravskoslezském regionu a jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v České republice Foto: OKD

Maximálně 8.000 korun měsíčně po dobu až 5 let by mohli podle návrhu ministerstva průmyslu pobírat od státu zaměstnanci uhelných a uranových dolů propuštění v souvislosti s ukončením činnosti zaměstnavatele.

Další speciální úpravu stávajících zákonů si vyžádala kritická situace v OKD. Tentokrát jde o pomoc samotným zaměstnancům, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání v případě ukončení činnosti OKD. Vzhledem k tomu, že v podobných problémech mohou být v budoucnu i další provozovatelé dolů, nejen hlubinných, byla novela zákona z díly Ministerstva průmyslu a obchodu ČR rozšířena i o povrchové doly a těžbu uranu.

„Účelem tohoto příspěvku je komplexní dokončení zmírnění nežádoucích sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem dopadů všem zaměstnancům právnických osob těžících uhlí nebo uran hlubinným způsobem. Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům skončí v přímém důsledku restrukturalizace nebo útlumu jejich činnosti, budou mít nárok na poskytování příspěvku,“ uvádí se v návrhu novely, kterou budou projednávat ministři. Podle něj by měli 8 000 Kč měsíčně pobírat zaměstnanci s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu a o tisícovku méně pak ti, kteří pracovali na povrchu. V původním návrhu byla maximální délka, po kterou bude možno příspěvek pobírat omezena 36 měsíci, v nynější verzi je to měsíců 60. Ne všichni však na takovou podporu dosáhnou.

Maximální výše (délky) výplaty příspěvku dosáhnou zaměstnanci s délkou pracovního poměru u těžební organizace minimálně 15 let s tím, že splňují stanovené podmínky (podzemí = minimální věk 50 let + minimální odpracované doba v těžební organizaci 25 let + minimální počet směn v podzemí 3 300, resp. povrch = minimální věk 55 let + minimální odpracovaná doba v těžební organizaci 25 let). V případě zaměstnanců uranového průmyslu – o. z. GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO – (podzemí = minimální věk 50 let + minimální odpracované doba v těžební organizaci 15 let + minimální počet směn v podzemí 2 200),“ stojí ve zprávě. V současné době je horníkům poskytován příspěvek ve výši 1 900,- Kč/měsíc, resp. 1 500,- Kč/měsíc a také „náhrada za ztrátu na výdělku“.

Přehled očekávaných počtů propouštěných zaměstnanců dle MPO:

Horníci_tabulka zamestnanci

 

 

 

 

 

 

Podle návrhu pro ministry jsou také striktně vymezeny společnosti, kterých se bude novela zákona týkat:

  • Severní energetická a.s.
  • Důl Kohinoor a.s.
  • DIAMO, státní podnik
  • Slezská důlní díla a.s.
  • OKD, HBZS, a.s.

Organizacemi, které by zaměstnancům těchto firem měli příspěvky od státu vyplácet by měly být státní podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí, které s vyplácením mimořádných příspěvků mají bohaté zkušenosti.

„Celkové náklady státního rozpočtu spojené s očekávaným propouštěním zaměstnanců by v letech 2016 až 2018 mohly dosáhnout cca 200 mil. Kč a v letech 2016 až 2023 cca 867 mil. Kč,“ uvádí zpráva.

Jiří Reichl