Na Smíchově se již po 12. prezentovaly neziskové organizace a sociální služby

Petr Lachnit (vlevo) radní pro sociální oblast ÚMČ Praha 5 a starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09) obdivují co dovede vycvičený asistenční pes Charlie z organizace HelpPes. Den neziskových organizací Prahy 5 - 12. 9. 2018. Foto ED - Jiří Reichl

Tradiční, letos již 12. ročník Dne neziskových organizací Prahy 5 se uskutečnil dnes na prostranství u metra Anděl. Letos  se prezentovalo 45 neziskových organizací, které se převážně zaměřují na sociální služby. Akce se každoročně koná pod záštitou městské části Praha 5.

Radnice Prahy 5 již podvanácté podpořila projekt, ve kterém veřejnosti představuje neziskové organizace, které působí v několika tématických okruzích: sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání, humanitární pomoc, lidská práva a národnostní menšiny a dobrovolnictví. Řada z přítomných organizací působí jako záchranná síť v případech životní nouze na celém území Prahy 5.

Podle radního Petra Lachnita (ANO) radního Prahy 5 pro sociální oblast, který má tuto akci v gesci se za těch 12 let, co se koná, stala prestižní záležitostí pro poskytovatele sociální pomoci, protože se mají kde prezentovat veřejnosti, která mnohdy nemá o jejich práci ani potuchy. „Mohou se přihlásit organizace, které mají sídlo na Praze 5, působí zde, či mají klienty z řad našich občanů. Přijmeme však i organizace, které jsou unikátní svou činností a je zajímavé je v rámci tohoto dne představit občanům. Z této kategorie jsou například kavárny, kde obsluhují lidé s mentálním postižením,“ upřesňuje Petr Lachnit. Prezentují se zde i jiné organizace, například nejstarší a největší klub propagující deskové hry v České republice – Klub deskových her Paluba, u jehož stánku se zastavili i starosta Pavel Richter (TOP 09) a radní Petr Lachnit (ANO) a snažili se některé vystavené hlavolamy vyřešit.

Radní pro sociální oblast Prahy 5 Petr Lachnit (ANO) – vlevo a starosta MČ Praha 5 Pavel Richter (TOP 09) zkouší rozluštit jeden z hlavolamů. klubu Paluba. Den neziskových organizací Prahy 5 – 12. 9. 2018. Foto: ED – Jiří Reichl

Na akci se prezentovala také organizace HelpPes, v níž cvičí asistenční psy. Ta provozuje svou výcvikovou základnu v Motole, takže na Prahu 5 opravdu patří. Umění psů obdivoval i starosta Prahy 5 Pavel Richetr (TOP 09). Podívejte se, co umí vycvičený pes Charlie:

„Na této akci dostávají neziskové organizace prostor přímo v centru dění Smíchova. Díky umístění je přístupná široké veřejnosti – od náhodných kolemjdoucích, až po cílové skupiny, které na Andělu přebývají. Neziskové organizace tak často osloví přímo své budoucí klienty a pomohou s řešením jejich aktuální životní situace,“ upřesňuje záměr akce Petr Lachnit.

Podle Lachnita něj pravidelná prezentační akce pomyslnou třešinkou na dortu celoroční komunitní a sociální práce. „Pravidelně provádíme komunitní plánování sociálních služeb, jehož součástí jsou 3 pracovní skupiny (senioři a osoby se zdravotním postižením, děti, rodina a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny) ty se jednou za 3 měsíce schází a probírají klady a zápory. Účastní se na tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb,“ dodává Lachnit. Na akci nevznikají jen vztahy mezi organizacemi a  veřejností, ale i mezi organizacemi navzájem. Například sdílejí klienty, poskytují si služby navzájem a vypomáhají tam, kde jiní nemají kapacity.

Jiří Reichl