Situace v OKD – Severní Morava si pomáhá sama: Automotive nabízí tisíc míst pro lidi z OKD

OKD
KRIZE V OKD koláž: Ekonomický deník
Situace na severu Moravy okolo těžební společnosti OKD je dramatická. V sobotu vypršel termín, který na jednání o budoucnosti OKD dali vládě zástupci největšího akcionáře Ad Hoc Group.

O situaci v OKD jednala v pátek tripartita, která zaujala stejný postoj jako vláda. Tedy neinvestovat peníze do soukromé firmy a soustředit se na pomoc zaměstnancům a zmírnění dopadu do regionu.

Kromě zaměstnanců OKD jsou totiž ohroženi i ti z firem, jejichž jediným odběratelem je právě těžební společnost. To se týká například společnosti Veolia Průmyslové služby, jež dodává do doků OKD dusík. Firma přitom v loňském roce podepsala s OKD spolupráci do roku 2020, ročně dodává kolem 40 milionů kubíků dusíku. Celkově se počet „navazujících“ zaměstnanců odhaduje na 8-10 tisíc.

Přípravné práce na pomoc propuštěným horníkům jsou v plném proudu, vzhledem k postoji vlády a tripartity vše směřuje k insolvenci. Rozhodnout by se mohlo ve středu, kdy bude jednat management OKD. Ve stejný den jede do Ostravy a okolí generální ředitelka Úřadu práce Kateřina Sadílková, která bude s místními kolegy zjišťovat nejvhodnější umístění pojízdného pracoviště ÚP a ladit další postupy včetně případného mimořádného posílení počtu pracovníků Úřadu práce. Stát i firmy v regionu se připravují na masové propouštění. Svaz průmyslu a dopravy udělal rychlý průzkum mezi svými členskými firmami působícími v regionu a na páteční tripartitě oznámil, že firmy v regionu jsou ochotny některé zaměstnance přijmout a přeškolit. „Jsme ochotni nabídnout až tisíc pracovních míst, pro která nám chybí zaměstnanci,“ uvedl Pavel Juříček ze Svazu průmyslu a dopravy.

 

Horníci brojí proti ztrátě zaměstnání Foto: OKD
Horníci brojí proti ztrátě zaměstnání Foto: OKD

 

Pomohou zdroje z EU?

Shodou okolností v době, kdy se řeší zásadní dopad na celkový život v moravskoslezském regionu, přijela do České republiky eurokomisařka pro zaměstnanost a sociální věci Marianne Thyssenová. Nejprve pochválila ČR za dlouhodobě nízkou zaměstnanost. „Vždy, když dostáváme hlášení o nezaměstnanosti, díváme se, kdo je premiantem. Většinou je to Německo a také Česká republika, která v poslední době Německo přeskočila. K tomu nezbývá než gratulovat,“ řekla Thysennová po jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Vzápětí však zvážněla a řekla, že pozorně vyslechla informace o vývoji v OKD a doplnila, že se se Sobotkou shodla na tom, že Globalizační fond EU (EGF) je určen přesně pro tyto případy. Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně pracuje na žádosti o podporu z tohoto fondu. O jakou částku by mohlo jít zatím není jisté.Žádost musí být připravena ve spolupráci se společností OKD, to znamená, že čekají ještě ministerstvo práce a sociálních věcí jednání, která se budou odehrávat v příštích týdnech, tak aby se upřesnily všechny vstupní parametry a všechna data,“ poznamenal Sobotka.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci poskytuje pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku velkých strukturálních změn v celosvětovém obchodu souvisejících s globalizací. Může se jednat například o situaci, kdy musí velký podnik v důsledku globální hospodářské a finanční krize ukončit svou činnost nebo svůj provoz přesunout mimo EU.

V období 2014–2020 je v rámci tohoto programu ročně k dispozici maximálně 150 milionů EUR. Může z něho být financováno až 60 % nákladů na projekty, které mají propuštěným pracovníkům pomoci při hledání zaměstnání nebo se založením vlastní firmy.

OKD má nyní asi 9800 kmenových pracovníků, 2500 dodavatelských a 200 agenturních. Uzavření společnosti by mělo dopad i na lidi v navazujících profesích. Podle premiéra je v Moravskoslezském kraji kolem 10.000 volných míst, nebude ale jednoduché spárovat lidi, kteří opustí OKD, s nabízenými volnými místy.

Jakou pomoc EGF nabízí?

Z prostředků fondu lze spolufinancovat projekty zaměřené například na:

  • pomoc při hledání práce

  • poradenství v oblasti profesionálního rozvoje

  • vzdělávání, odbornou přípravu a rekvalifikaci

  • coaching a mentoring (odborné zaškolení služebně staršími kolegy)

  • podnikání a zakládání podniku.

Rovněž lze z něho poskytnout prostředky na školení, přestěhování se a jiné příspěvky.

Z fondu se nefinancují opatření sociálního zabezpečení, jako jsou například důchody či dávky v nezaměstnanosti.

Komu je pomoc určena?

Pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku strukturálních změn. Z rozpočtu na období 2014–2020 se mohou prostředky poskytnout osobám samostatně výdělečně činným, pracovníkům s dočasnou smlouvou i se smlouvou na dobu neurčitou.

Do konce roku 2017 se o prostředky z fondu mohou v regionech s vysokou nezaměstnaností ucházet rovněž mladí nezaměstnaní, kteří nenavštěvují žádný rekvalifikační kurz ani se neúčastní odborné přípravy. Počet těchto uchazečů, kteří podporu z EGF dostanou, může v daném regionu dosahovat počtu propuštěných pracovníků, kteří získali prostředky z EGF.

EGF nemůže poskytovat pomoc podnikům, které mají finanční problémy, ani jim nemůže přispět na modernizaci či restrukturalizaci.

zdroj: www.europa.ec.eu

 

Jiří Reichl