V sídle ÚOHS začíná tradiční Svatomartinská konference, mluvit se bude o trendech ve veřejných zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - logo. zdroj: www.uohs.cz

Soutěžní právo nejen v České republice, ale i v Evropě bude probíráno ze všech stran na tradiční Svatomartinské konferenci v Brně, kterou pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ekonomický deník je jejím mediálním partnerem.

Několik desítek odborníků z ministerstev, ale i ze stran soukromých zadavatelů, plus hosté ze zahraničí se zúčastní dvoudenní Svatomartinské konference pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ze zahraničních hostů lze jmenovat například zástupkyni Evropské komise – Isabel Pereira-Alves, z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition), nebo Josepha Wilsona, z McGill University v Montrealu, která byla založena v roce 1821 a má zhruba 30.000 studentů. Každoročně má jeden ze zahraničních přednášejících speciální přednášku. Letos to bude Renato Nazzini londýnské King’s College. Nazzini je vysokoškolským profesorem a současně pracuje v londýnské advokátní kanceláři LMS Legal LLP jako právník se specializací na antitrust, unijní právo, veřejnou podporu, regulovaná odvětví, rozhodčí řízení a alternativní řešení sporů. Účast přislíbili také zástupcui regulatorních úřadů z Polska, Slovenska a Rakouska.

V nabitém programu se bude diskitovat o aktuálních trendech a otázkách, jež mají vliv na utváření a rozvoj soutěžního práva nejen v České republice, ale i dalších státech EU. Mezi přednášejícími budou také zástupci zahraničních soutěžních úřadů.

Probrány budou také civilní spory z porušení práva hospodářské soutěže a významu kolektivních žalob pro uplatnění škodních nároků poškozených. Do programu je dále zařazeno téma, které se věnuje otázce hledání bezpečných mezí při sdružování soutěžitelů pro účely společné účasti ve veřejných zakázkách.

Druhý den konference bude věnován přípravě a správní praxi v oblasti významné tržní síly a aktuálního stavu přijetí úprav české legislativy ve vazbě na evropskou směrnici stanovující podmínky boje proti zakázaným obchodním praktikám v Evropské unii. Paralelní workshopy, které budou probíhat rovněž druhý den konference, budou zaměřeny na aktuální témata a procesní novinky v oblasti významné tržní síly, šetření úředníků na místě, proceduru narovnání a otázce soukromoprávního vymáhání.

Články a fotografie z předcházejících ročníků najdete na tomto odkaze

Jiří Reichl