Sankce ÚOHS jsou od jedné tisícovky až do milionů korun

Pokuty ukládané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek mají mít nejen odstrašující, ale i preventivní účinek. Jejich rozpětí se přitom pohybuje od milionových částek až po sankce ve výši pouze jedné tisícovky korun.

Právě pokutu ve výši 1.000 korun uložili v srpnu 2015 úředníci z ÚOHS Univerzitě v Hradci Králové. V zakázce na dodávku sportovních potřeb se zadavatel dopustil deliktu tím, že neotevřel obálky s nabídkami uchazečů o zakázku ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nedodržel zásadu transparentnosti. Tento jeho postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a uzavřel pak smlouvu s vybraným uchazečem, kterým byla společnost Vavrys z Luhačovic.

V květnu loňského roku pokutoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Ústav fyziky Akademie věd ČR za porušení zákona v zakázce „Rozšíření vybavení laboratoře obráběcích technologií“. Ústav v rozporu se zákonem nesplnil povinnost, když neuveřejnil na svém profilu smlouvu na část 1 „Ultrazvuková asistence SPDT“ a dále nezveřejnil na svém profilu smlouvu na část 2 „Akcelometrický balancer“.Měl tak učnit nejpozději 11. listopadu 2015, ale smlouvy byly zveřejněny až 23. listopadu, tedy o dvanáct dnů později.

Sankci ve výši 2000 korun obdrželo v těchto dnech město Český Těšín. Pokuta se týkala veřejné zakázky s názvem „Komplexní údržba zeleně ve městě Český Těšín“. Zadavatel nesplnil svou povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 zákona, když v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže neodeslal textovou část zadávací dokumentace ke jmenované zakázce.

O 3000 korun byl antimonopolní úřad „štědřejší“, když Kroměřížskou nemocnici pokutoval v podobném případu. Zadavatel totiž nezaslal na ÚOHS kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém“ ve stanoveném termínu, tedy do 10 dnů ode dne doručení návrhu. Zadavatel dokumentaci dodal úřadu 18. srpna, tedy se čytřdením zpožděním.

V květnu letošního roku bylo soutěžním úřadem sankcionováno město Valašské Klobouky. Ve smlouvě na veřejnou zakázku „Místo, kde najdete pomoc – Centrum sociálních služeb ve Valaššských Kloboukách“ neuveřejnil na svém profilu v zákonné lhůtě dodatek číslo 1 smlouvy s vybraným uchazečem.

Preventivní role ukládaných pokut

I když většina sankcí není z hlediska jejich ukládané výše citelná, celková suma uložených pokut ÚOHS v oblasti veřejných zakázek se od roku 1995 pohybuje kolem 20 milionů korun. Sankcionováno bylo přitom více jak 400 různých zadavatelů, tedy obcí, měst, ministerstev, samosprávných celků, orgánů státní správy či firem, které jsou zadavateli podle zákona,“ těmito slovy se k problematice pokut v oblasti veřejných zakázek vyjádřil v roce 2008 tehdejší předseda ÚOHS Martin Pecina.

Mluvčí ÚOHS Martin Švanda v souvislosti s některými relativně nízkými sankcemi pro Ekonomický deník uvedl, že „pokuta má v tomto případě plnit především preventivní funkci, tedy aby se upozornilo na to, v jaké formě má zadavatel zadávací dokumentaci zasílat.“

Dnes je však situace, týkající se výše pokut, odlišná od praxe počátečního období existence ÚOHS. Nejvyšší pokuta pravomocně uložená v letošním roce antimonopolním úřadem za delikt v oblasti veřejných zakázek dosáhla 11.000.000 korun – informovali jsme v textu ÚOHS loni pokutoval a po procesu narovnání i „odpouštěl“. Hlavní město Praha, porušil při zadávání veřejné zakázky na zajištění výstavby nového Trojského mostu zákon tím, že připustil podstatnou změnu podmínek stanovených ve smlouvě o dílo a tím i v původních zadávacích podmínkách. Soutěž mezi uchazeči o zmíněnou zakázku vyloučil zadavatel tím, že nepoužil žádný druh zadávacího řízení stanoveného zákonem. Společně s pokutami uloženými na zakázku týkající se prodloužení trasy A metra (8.500.000 korun) a veřejné zakázky na výměnu oken u bytů ve vlastnictví města Havířova (1.500.000 korun). Pokuty udělené v loňském roce tedy jen na těchto třech zakázkách přesáhly 20 milionů korun,. Přitom mezi léty 1995-2008 byly uděleny pokuty ve stejné výši, jak o tom mluvil bývalý předseda Pecina.

Kristián Chalupa