Pátek, 20. května, 2022

Rychlý a kvalitní internet nebo nebo nová pravidla telemarketingu. Zákon o elektronických komunikacích prošel sněmovnou

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poslanci dnes ve třetím čtení schválili novelu zákona o elektronických komunikacích. Jde o transpozici evropské legislativy a zejména snahu o reakci na překotný vývoj v oblasti telekomunikací. Ve sněmovně se tak dnes znovu řešila nutnost kvalitního přístupu k rychlému internetovému připojení, ale třeba i nová úprava oblasti telefonických marketingových nabídek. Celkově má novela významně posílit práva českých spotřebitelů.

Transpozice evropských právních předpisů měla být hotová už koncem minulého roku, teprve dnes však novela zákona prošla sněmovnou. Zákon tak může zamířit k projednání do senátu.

Lokalizace mobilních telefonů

K novele zákona byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů. „Chtěl jsem poděkovat za velmi konstruktivní diskusi nad tímto návrhem zákona. A věřím, že jsme učinili dostatek kompromisů k tomu, aby většina pozměňovacích návrhů byla přijata. A děkuji všem za dosavadní spolupráci,“ uvedl ministr Karel Havlíček.

Poslanec Vojtěch Munzar znovu vyslovil svoji obavu ve dvou bodech původní vládní předlohy, která podle něj nabourává ochranu soukromí a soukromého vlastnictví.

„Prvním z nich byl pro nás naprosto nepřijatelný návrh, který obsahuje vládní předloha, a to je ten, aby Úřad pro hospodářskou soutěž mohl získat provozní a lokalizační údaje mobilních telefonů podnikatelů, manažerů a zaměstnanců firem, které úřad šetří ve správních řízeních v podezření na přestupek. Tyto pravomoci mají patřit výhradně orgánům činným v trestném řízení a neměli bychom tedy lehkovážně dávat možnost sledovat mobily a pohyb obyvatel jednotlivým úřadům,“ uvedl Vojtěch Munzar.

Doplnil, že oceňuje dohodu napříč politickým spektrem a společný návrh, který tuto pravomoc z návrhu vyjímá.

Zásah do soukromého vlastnictví

Další z projednávaných pozměňovacích návrhů se týkal stanovení pravidel pro vstup kontrolorů Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na cizí nemovitosti. Vládní verze zákona totiž navrhovala možnost vstupu i bez vědomí vlastníka.

„Což byl také pro nás nepřijatelný zásah do soukromého vlastnictví. A i v tomto případě jsem rád, že se našla shoda a hospodářský výbor si tento návrh osvojil. Oba tyto návrhy vedou k ochraně soukromí a k respektu k soukromému vlastnictví,“ řekl Vojtěch Munzar.

S obavami se vyjádřil k jinému pozměňovacímu návrhu poslance Petra Pávka, který schválil hospodářský výbor a jež navrhuje opačný postup.

„Kolega Pávek navrhuje, aby vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru byl povinen umožnit firmě zajišťující připojení k internetu rozvést rozvody po domě, pokud o její služby projevil zájem některý uživatel – nájemník, podnájemník domu nebo bytu. Jinými slovy firma podnikající v zajištění internetu si může někam v domě umístit své kabelové vedení pro internet přes dům, pokud se dohodne s jakýmkoli uživatelem toho domu. A ten vlastník je povinen umožnit tuto instalaci a neudělá s tím vůbec nic a nebude mít vliv ani na to, jakým způsobem to bude provedeno. Z mého pohledu tento návrh také vede k nepřiměřenému zásahu do vlastnických práv,“ uvedl Vojtěch Munzar.

Podle poslance Petra Pávka však pozměňovací návrh vlastnická práva neomezuje. „Ta krátká novela, ten krátký pozměňovací návrh zajišťuje dvě věci. Za prvé, obchází stavební úřad, který z praxe k tomu není příslušný a neřeší eventuální žádost o zavedení kabelu do domácnosti, ať už v bytě nebo v domě. A ten stavební úřad postupuje tuto záležitost vždycky dál na Český telekomunikační úřad.

Dle jeho slov se tedy věc rovnou postoupí na ČTÚ, který je za schválení licence zodpovědný. Zároveň se tak zkracují lhůty a byrokratické procesy.

Obtěžující marketingové hovory

Novela zákona se soustředí také na oblast marketingového volání. Má tak dojít ke změně systému ze současného „opt-out“ na „opt-in“. Aktuální situace je tedy taková, že člověk musí s marketingovými nabídkami po telefonu aktivně vyslovit nesouhlas. V případě přijetí zákona by byl postup opačný.

„Když nechcete, aby vás někdo navolával, tak se musíte aktivně ozvat. Problémem je ale, že mi pořád někdo volá a nabízí mi akcie, že si ten můj kontakt předají na firmu B, ta mi zavolá, já zase řeknu, že nechci, teď to předají na firmu C, ta mi zavolá s podobnou věcí. Člověk je tak permanentně obtěžován. Zatímco podle vládního návrhu se člověk musí k telemarketingu aktivně přihlásit,“ vysvětlil poslanec Patrik Nacher.

Proti této úpravě byl třeba poslanec Petr Dolínek, podle kterého nepředstavuje úprava obsažená ve vládním návrhu skutečné, dlouhodobé a funkční řešení. Jeho pozměňovací návrh však ve sněmovně neprošel.

Osobní údaje

Další změny se dotknou provozovatelů internetových stránek, a to zejména v oblasti zpracování osobních údajů. Nový režim totiž předpokládá předběžný aktivní souhlas uživatele s jejich použitím.

„Provozovatelům webových stránek to značně komplikuje situaci, nadále se už nebudou moci spoléhat na pasivitu uživatelů. Vyžadován bude jejich aktivní souhlas,“ vysvětluje Michal Nulíček z advokátní kanceláře Rowan Legal.

To podle něj představuje přípravu nových textací souhlasů i seznamů třetích stran, kterým budou údaje získané z cookies předávány za účelem marketingu. Samotné lišty se budou muset podstatně změnit, provozovatelé webu mohou použít vlastní či komerční technické řešení.

Po schválení senátem a podpisu prezidenta by novela měla být účinná od 1. ledna příštího roku.

ede

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter