Rusnok: Jsme schopni být členem eurozóny, ale část naší hospodářské politiky nebude po přijetí eura v našich rukou

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok na setkání lídrů českého průmyslu na Pražském hradě. Foto: ED Jiří Reichl

Necelá polovina zcela zaplněné Jízdárny Pražského hradu, v níž se sešli zástupci ředitelů průmyslových a strojírenských firem je pro přijetí eura. To vystihuje náladu nejen v domácím obchodě, ale i ve společnosti. Debata o tom, kdy přijmout euro se vedla v druhém panelu konference Setkání lídrů průmyslu a exportu na Pražském hradě. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je ČR připravena, ale musí počítat s nemalými náklady. Podle zástupce bankovního sektoru je pro ČR brzy na přijetí eura a slovenský velvyslanec v ČR zdůraznil, že by český vstup do eurozóny přinesl vliv při vyjednávání požadavků celého regionu. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že tato vláda nestanoví datum přijetí eura.

„Role ČNB v případném příjetí eura je velice okrajová. Jsme servisní organizace České republiky a znovu opakuji, že jde o výsostně politické téma. Pravidelně provádíme analýzy sladěnosti ČR s eurozónou. Pokud jde o jejich výsledky, tak ukazatele naznačují relativně nízkou míru rizik spojených s přijetím eura,“ řekl na konferenci Setkání lídrů průmyslu a exportu, které se konalo v Jízdárně Pražského hradu, guvernér České národní banky Jiří Rusnok, který zahajoval diskusní panel o možném přijetí eura v České republice.

Rizikem je cenová konvergence, kladný inflační diferenciál, pokles reálných úrokových sazeb (případně až do záporných hodnot). Rusnok též upozornil na možnost přehřívání ekonomiky a vzniku makrofinančních nerovnováh. Podle něj je připravenost ČR na přijetí eura lepší, než v předchozích letech. „Jsme schopni být členem eurozóny, ale má to i ty dopady, že jistá část naší hospodářské politiky nebude po přijetí eura v našich rukou,“ upozornil Rusnok s tím, že v ekonomicky těžkých dobách je velmi složité nahradit měnovou politiku těmi, které národním autoritám zůstanou.

Celou prezentaci guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka lze nalézt na webových stránkách ČNB. 

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu Radka Špicara je jím prezentovaná profesní organizace pro přijetí eura. „Je potřeba si uvědomit, že euro je jen měna. Samo o sobě nic neudělá, ale zvýrazní to, co jste. Jestli máte problémy, tak vás v tom vymáchá, pokud jste úspěšní jako Německo, tak vás ještě víc vynese nahoru. V tomto kontextu si myslím, že je chybou, že Řecko je součástí eurozóny a nikdy jim být nemělo,“ řekl Špicar. Uvedl též, že Svaz průmyslu a dopravy je přesvědčen, že by český vstup do eurozóny pomohl i dalším státům. „Pokud by teď eurozóna zkolabovala, tak nás to semele i když nejsme její součástí. Pojďme přispět k tomu, aby se evropské finance ještě více zlepšily,“ řekl Špicar. Podle něj je nepopularita eura 70 %, na Slovensku je 67 % obyvatel rádo, že jsou součástí eurozóny a nechtěli by se vrátit ke slovenské koruně.

Současná vláda nestanoví datum vstupu

Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že tato vláda nestanoví datum přijetí eura. „Pravidelně vyhodnocujeme stav plnění Maastrichtských kritérií, které sice plníme, ale jsem přesvědčena o tom, že stanovení data v tomto kabinetu nepadne. Nemáme dořešený problém dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, které jsou nutné pro vstup do eurozóny,“ řekla Schillerová. Navíc souhlasila s guvernérem Rusnokem, který upozornil na nemalé náklady spojené s tímto krokem. Ty jsou řádově v miliardách korun.

Michal Nebeský ze Citibank připustil, že transkakční náklady mezi eurem a ČR pomáhají bankám. „To je ale jediná výhoda, kterou „nemít euro“ přináší. Euro je krásná myšlenka, která předběhla sama sebe. Pokud ale nechceme porušit základní pravidla ekonomické teorie i praxe, tak je ještě brzo. Jakou možnost pracovat s měnou má Evropská centrální banka? A jakou má pan Rusnok a Česká národní banka? Daleko lepší. ECB může jen rozhazovat peníze z vrtulníku, protože je na nule a možná hrubě pod ní,“ řekl Nebeský a sklidil potlesk zaplněné Jízdárny Pražského hradu.

Velvyslanec Slovenské republiky v ČR – Peter Weiss řekl, že Slovensko využilo nakumulované energie a po EU a Schengenu vstoupilo Slovensko do eurozóny. Zdůraznil, že na Slovensku nebyl odpor proti vstupu do eurozóny, dokonce tamní guvernérka centrální banky přesvědčovala lidi, že vstup je dobrý. „Proti bylo Německo a Francie, a až budu v důchodě, budu analyzovat, proč se tak stalo a jaké argumenty vedly k tomu, že jsme ji na rozdíl od Lotyšska překonali,“ řekl Weiss. Vstup ČR do eurozóny by byl kladným signálem pro Slovensko. „Tím, že odchází Velká Británie z EU tak se omezuje síla těch, kteří neplatí eurem. Kdyby ČR bylo v eurozóně, vzrostl by vliv středoevropských zemí a byl by významnou silou na miskách vah. Pokud se tak nestane, tak rozhodovací centrum bude v západní Evropě a náš region opět bude na chvostu,“ řekl velvyslanec SR v ČR.

Jiří Reichl