Sobota, 13. srpna, 2022

Rozkaz zněl jasně: další těžba v Turówě musí projít. Češi a Němci protestují, jak se dá

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Elektrárna Turów poběží dál, i kdyby se za hranicemi v Česku a Německu stavěli na hlavu. Tak lze ve stručnosti vyjádřit polský postoj k prodloužení provozu kontroverzní elektrárny a uhelného lomu na polsko-česko-německém trojmezí. Ministr pro klima a životní prostředí Michał Kurtyka navzdory všem protestům prodloužil platnost stávající koncese na těžbu hnědého uhlí z ložiska Turów do roku 2044.

Podle rozhodnutí ministerstva, zveřejněného na webu polské vlády, je pokračování těžby v souladu se zásadou racionálního hospodaření s ložiskem. Zatím elektrárnu a lom vlastní společnost PGE, v příštím roce ji má převzít chystaný podnik NABE zcela ovládaný státem. „Toto rozhodnutí umožňuje pokračování těžby a další provoz elektrárny, která zajišťuje několik procent domácí poptávky po elektřině. To současně znamená, že odpovídá veřejnému zájmu,“ uvádí se na webu polské vlády.

Povolení má několik podmínek, které mají vést ke snížení hlukové zátěže a prašnosti těžby. Ani tyto ústupky však neuklidnily početné odpůrce lomu a elektrárny Turów. Proti udělení povolení do roku 2044 se aktivně postavilo téměř 14 tisíc lidí z Česka, Polska a Německa, kteří psali polskému ministrovi klimatu a životního prostředí Michału Kurtykovi a předsedovi správní rady PGE Wojciechu Dąbrowskému dopisy, aby prodloužení těžby zastavili.

Velké obavy na české straně vyvolává úbytek vody v krajině. Severočeská vodárenská společnost již dříve přišla s varováním, že rozšířený lom doslova vysuší oblast Hrádecka, Chrastavska a Frýdlantska a připraví 30 tisíc lidí o dodávku pitné a užitkové vody. „Povolení těžby na dole Turów do roku 2044 je absolutní výsměch sousedním státům a jejich obyvatelům i mezinárodním klimatickým cílům. Není možné pokračovat v těžbě, která krade vodu z českého území dalších 24 let,“ uvedla koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace ČR Nikol Krejčová.

Protest aktivistů v lomu u elektrárny Turów. Zdroj: tisková zpráva Greenpeace

Poláci na české obavy příliš neberou ohledy. Česká vláda proto na konci února sáhla k výjimečnému nástroji. Podala k Soudnímu dvoru EU žalobu proti Polské republice kvůli pravděpodobnému porušení unijního práva. „Přímá žaloba na jiný stát EU je opravdu krajním řešením situace, za existence Evropské unie taková situace nastala jen párkrát. Pro ochranu našich občanů je ale v tuto chvíli žaloba nezbytná, neboť Polsko zatím nenaplnilo požadavky, které v souvislosti s ochranou životního prostředí na naší straně klademe,“ uvedl k podání žaloby ministr životního prostředí Richard Brabec.

Hnědouhelná elektrárna Turów má pro polskou energetiku značný význam. Pokrývá zhruba pět procent tamní spotřeby elektřiny. Její instalovaný výkon (1488 megawattů) je srovnatelný se součtem výkonu českých elektráren Tušimice a Prunéřov II. Právě v těchto dnech PGE spouští do provozu nový blok o výkonu 496 megawattů, který nahradí tři nejstarší bloky. Už jen s ohledem na výši investice (4 miliardy zlotých, tj. 23 miliard korun) je logické, že si chce vlastník provoz nového bloku náležitě užít.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter