Čtvrtek, 29. července, 2021

Říčany si chtějí pronajmout radary na rychlé řidiče od soukromé firmy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pronájem zařízení měřících rychlost pro pět úseků na pět let plánují v Říčanech nedaleko Prahy. Podle zadávací dokumentace veřejné zakázky jsou ochotni zaplatit až 4,2 milionu korun.

Pět úseků v Říčanech nedaleko Prahy, kde je starostou populární moderátor Vladimír Kořen, nově pod neustálou kontrolou průjezdové rychlosti. Vyplývá to z údajů uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek.

Město vypsalo veřejnou zakázku v předpokládané hodnotě 4,2 milionu korun bez DPH na osazení pěti úseků měřícím systémem. Vedení Říčan si hodlá měřící zařízení pronajmout na 5 let. Požaduje, aby systém měřil nepřetržitě 24 hodin denně a byl schopen přenést záznamy o všech průjezdech vozidel do modulu pro vyhledávání odcizených či zájmových vozidel tamní Městské policie.Po zaznamenání přestupku musí zařízení v zabezpečeném formátu přenést data do bezpečného úložiště do 48 hodin a musí umožnit online přístup k záznamům o průjezdech, včetně možnosti hromadného stažení,“ píše se mj. v zadávací dokumentaci.

Vedení města navíc požaduje, aby mohlo nastavovat různé rychlostní limity v různých lokalitách měření. Přestupková data zařízení musí 24 hodin denně vykazovat následující vlastnosti:

  • na fotografii vjezdu musí být vidět minimálně registrační značka;
  • na fotografii výjezdu musí být vidět čitelně a ostře:
  • registrační značka,
  • maska vozidla,
  • obličej řidiče;

Systém musí být schopen zaznamenat viditelnou tvář řidiče i v noci do rychlosti min. 150 km/h.

Dalším požadavkem je, aby byla neprodleně zjištěna porucha zařízení a aby kamery uměly rozpoznat přestupek řidiče i v případě, že přejede do protisměru. „Zařízení musí být schopno zaznamenávat minimálně 90% průjezdů vozidel. Je požadována kategorizace vozidel na osobní, nákladní a neurčená,“ uvádí se dále v požadavcích na systém.

Pronájmem radarů se zabývaly soudy i vnitro

Vysoutěžené nájemné musí obsahovat všechny náklady s instalací, uvedením měřících zařízení do provozu, údržbou a servisem pronajatých měřících zařízení potřebné k jejich provozu. Vedení města Říčany si je podle všeho evidentně vědomo, že pronájem rychlostních radarů od soukromých společností již několikrát řešily soudy. V posledním známém případě z Varnsdorfu skončil na dva měsíce ve vazbě starosta města a jeho zástupce. Ten totiž vlastnil firmu, která městu radary pronajímala a dostávala měsíční odměnu za každý detekovaný přestupek.

Protože je pronájem radarů městy a obcemi od soukromých společnostní velice častý, zaujalo k problému stanovisko také ministerstvo vnitra, které vykonává dozor nad územní samosprávou a také ji metodicky řídí.

„Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 30. května 2018, č. j. 10 As 107/2018-36, řešil případ, kdy měření rychlosti probíhalo prostřednictvím automatického měřiče rychlosti, přičemž připustil, že instalaci, nastavení a údržbu tohoto zařízení, které jinak užívá obecní policie, mohou provádět i třetí osoby, nicméně tyto třetí osoby nesmějí mít jakýkoliv hmotný zájem na výsledcích měření stacionárního zařízení,“ uvádí se v metodickém pokynu ministerstva vnitra.

Ministerstvo v dokumentu zdůrazňuje, že:

  • Obec si může od soukromých subjektů pronajmout stacionární měřicí zařízení, nicméně částka placená za pronájem tohoto zařízení nesmí být jakkoli odvozena od výsledků jeho měření.
  • Pokud soukromý subjekt provádí vlastní nastavení a údržbu těchto zařízení a zároveň je hmotně zainteresovaný na výsledcích měření, jedná se o porušení ustanovení § 79a zákona o silničním provozu (což byl rovněž případ města Varnsdorf).
  • Rozhodnutí příslušného orgánu obce o schválení nájemní smlouvy podléhá dozorové činnosti Ministerstva vnitra

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter