Neděle, 17. října, 2021

Regulátor dal pokutu firmě AZ Energies. Za nefér jednání se zákazníky zaplatí 300 tisíc

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Energetický regulační úřad pravomocně udělil pokutu 300 tisíc korun společnosti AZ Energies, která patří mezi menší dodavatele elektřiny a plynu. Podle zjištění úřadu používal dodavatel vůči spotřebitelům agresivní obchodní praktiky. Nefér jednání se odehrálo před více než dvěma lety, pokuta za něj však padla až teď.

Jak se lze dočíst ve zveřejněném rozhodnutí ERÚ, společnost AZ Energies po jedenácti zákaznících požadovala platby za sdružené služby dodávky elektřiny nebo plynu, které si však dotčení spotřebitelé neobjednali. Stejně tak pokutovaná firma vyzvala správce energetického trhu OTE, aby jejich odběrná místa převedl na AZ Energies. Uvedl přitom nepravdivou informaci, že má se zákazníky uzavřenou smlouvu.

Proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z prosince 2020 podala firma AZ Energies rozklad, ve kterém požadoval, aby Rada ERÚ napadené rozhodnutí zrušila, případně aby snížila uloženou pokutu. Navíc tvrdil, že vinu za zjištěné skutky nese s ním spolupracující společnost Moravská plynárenská. Rada ERÚ nyní rozhodla o zamítnutí rozkladu a potvrzení prvoinstančního rozhodnutí.

Podle statistik správce trhu OTE patří AZ Energies mezi menší dodavatele – elektřinu v červenci dodávala do 1668 odběrných míst a zemní plyn do 1439 míst. Sídlo má v Chrudimi, podle Obchodního rejstříku ji vlastní podnikatelé Vladimír Vyhnálek a Josef Novotný. Hospodaření AZ Energies je dlouhodobě ztrátové, ke konci loňského roku měla kumulovanou ztrátu 17 milionů korun. Předloni vydala emisi dluhopisů v objemu 25,6 milionu korun.

Nejedná se o výjimečný případ, letos například ERÚ udělil pokutu 75 tisíc korun České Regionální Energetice. Převáděla k sobě odběratele elektřiny a plynu bez jejich souhlasu a následně po nich agresivním způsobem požadovala zálohové platby za energie. Další udělené pokuty z minulých let uvádíme v přehledu níže.

David Tramba

Nejvyšší pokuty udělené ERÚ za jednání proti spotřebitelům (2015 – 2019)

  • STABIL ENERGY s.r.o.: 4 000 000 Kč

Nabytí právní moci 27. února 2019. Důvod: užití nekalých obchodních praktik, uvedení nepravdivých či neúplných údajů při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele v elektřině i plynu

  • CENTROPOL ENERGY, a.s.: 2 000 000 Kč

Nabytí právní moci 4. června 2015. Důvod: užití nekalých obchodních praktik

  • STABIL ENERGY s.r.o.: 2 000 000 Kč

Nabytí právní moci 11. dubna 2018. Důvod: užití nekalých obchodních praktik, uvedení nepravdivých či neúplných údajů při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele v plynu

  • One Energy Česká republika a.s.: 500 000 Kč

Nabytí právní moci 29. dubna 2016. Důvod: nedodržování stanovených parametrů kvality dodávek a služeb

  • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.: 300 000 Kč

Nabytí právní moci 29. října 2018. Důvod: užití nekalých obchodních praktik

zdroj: tisková zpráva ERÚ z 18.3.2019

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter