Úterý, 30. listopadu, 2021

Energetický úřad dal pokutu České Regionální Energetice. Kvůli klamání zákazníků a nefér jednání

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pokutu ve výši 75 tisíc korun dostala Česká Regionální Energetika od Energetického regulačního úřadu. Čím se firma provinila? Převáděla k sobě odběratele elektřiny a plynu bez jejich souhlasu a následně po nich agresivním způsobem požadovala zálohové platby za energie. Vlastníkem pokutované firmy byl v minulosti Tomáš Zabloudil, který stojí i za dalšími kontroverzními podniky na energetickém trhu.

Jména poškozených spotřebitelů jsou začerněná, ale jinak se rozhodnutí ERÚ v plné verzi nachází na webu úřadu. Lze se v něm dočíst, že Česká Regionální Energetika tvrdila správci energetického trhu OTE, že má souhlas spotřebitele k převodu odběrných míst – i když to nebyla pravda. „Dále bylo zjištěno, že účastník řízení vůči spotřebiteli užil agresivní obchodní praktiku tím, že po spotřebiteli požadoval platbu záloh za dodávky elektřiny a plynu, které mu dodal i přesto, že si je spotřebitel od něj neobjednal,“ uvádí se v rozhodnutí ERÚ.

Nevyžádaný převod způsobil poškozeným spotřebitelům řadu starostí a nepříjemností. Stávající dodavatelé energie po nich požadovali sankce ve výši až 10 tisíc korun za každou vypovídanou smlouvu. Pokutované skutky se odehrály většinou již v roce 2017, avšak ERÚ se k řešení případu dostal až loni. Pravomocné rozhodnutí ve věci padlo 20. května, text rozhodnutí ERÚ zveřejnil na svém webu v minulých dnech.

Statutárním ředitelem České Regionální Energetiky byl do dubnu roku 2017 Tomáš Zabloudil; byl též jediným majitelem, dnes už vlastnictví firmy nejasné. Zabloudil je na trhu s elektřinou a plynem poměrně aktivní. Podle výpisu z obchodního rejstříku se objevuje jako jednatel či vlastník společností Stabil Energy, Moravská plynárenská, Energie na doma a Lidová energie.

Ve všech případech se jedná o menší společnosti. Například Česká Regionální Energetika měla v květnu 3862 smluv na odběr elektrické energie a 2625 na odběr plynu.

Neslavná historie podnikání pana T.Z.

Mediálně známá je hlavně firma Stabil Energy, která drží několik neslavných prvenství. Například dostala zatím největší pokuty od ERÚ. Nejprve v dubnu 2018 dostala za prohřešky proti zákonu o ochraně spotřebitele a energetickému zákonu dvoumilionovou pokutu, v únoru 2019 následovala pokuta ve výši čtyř milionů korun, a to hlavně za převádění zákazníků k této firmě bez jejich vědomí a souhlasu.

Prodejci Stabil Energy podle zjištění ERÚ kontaktovali zákazníky po telefonu a za uzavření smlouvy považovali jakoukoli reakci osloveného. Převedli k sobě i člověka, který hovor ukončil větou „Musím se ještě rozmyslet“. A dokonce i toho, který na nabídku reagoval slovy: „To je zase nějaká vychcávka, tohleto.“ Nevyžádanému převodu neunikli ani vážně nemocní lidé či neslyšící stařenka.

Zabloudilova Stabil Energy má ještě další svérázné prvenství. Jedná se o zatím jediného dodavatele elektrické energie a plynu, kterému ERÚ pravomocně zrušil licenci s ohledem na ochranu zákazníků. Stalo se tak v lednu loňského roku. Svůj zákaznický kmen však Stabil Energy stihla již v srpnu 2019 převést na svou sesterskou firmu Zelená elektřina.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter