Rafaj (ÚOHS) – rozhodnutí krajského soudu je precedentní. Skoro jako u Ratha

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. Foto: archiv redakce

 

Krajský soud v Brně tento týden vyhověl žalobě sedmi stavebních společností, kterým byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uloženy pokuty za porušení zákazu kartelových dohod v celkové výši přesahující 1,66 miliardy korun. Předseda Úřadu Petr Rafaj srovnává toto rozhodnutí s nedávným nepřipuštěním odposlechů jako důkazů v kauze Davida Ratha. Úřad podá proti rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Soudce Krajského soudu v Brně Milan Procházka v rozsudku z 29. května uvádí, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže překročil rozsah místních šetření, která z hlediska svého průběhu a zajištěných dokumentů neodpovídala původnímu podezření. „Žalovaný tedy nevyhověl podmínce nezbytnosti (přiměřenosti legitimnímu cíli) a provedená místní šetření nelze jinak než pokládat za nezákonná – z důvodu zakázaného lovu informací (nepřípustné vyšetřovací či rybářské výpravy – tzv. fishing expedition). V důsledku toho není možné použít některé klíčové důkazy získané během místních šetření a bez nich závěr žalovaného o vině neobstojí (nemá oporu ve spise) a logicky tak neobstojí ani jeho závěr o trestu – uložených pokutách,“ napsal Procházka do zdůvodnění rozsudku.

„Pro nás je to velmi precedentní rozhodnutí, jelikož omezuje místní šetření, které je pro odhalení kartelových dohod nejdůležitější. Osobně to srovnávám s kauzou Davida Ratha, v níž soudce také nepřipustil některé důkazy (odposlechy) a celou věc vlastně shodil.“ Petr Rafaj 

Rozsudek pozoruhodně navazuje na náš text SERIÁL – Analýza rozhodování ve veřejných zakázkách – Nejvyšší správní soud vrátil rozhodnutí kvůli novějším zákonům z minulého týdne ve kterém jsme upozornili na případ, kdy Nejvyšší správní soud vyhověl stěžovateli kvůli tomu, že ÚOHS ani krajský soud se nezabývali možností použití novější právní úpravy, která může být absencí uvedeného správního deliktu pro zadavatele výhodnější. (tzv. systém spravedlivého procesu)

 „Spravedlivý proces, tak jak je prosazují orgány EU mi nepřijde správný, zvýhodňuje delikventy a ztěžuje průchod práva.“ Petr Rafaj

Krajský soud zrušil napadené rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro vady řízení (bez jednání) a věc vrátil žalovanému (ÚOHS) k dalšímu řízení, v němž je vázán vysloveným právním názorem soudu. Kromě toho musí Úřad zaplatit náklady na právníky.

Pro nás je to velmi precedentní rozhodnutí, jelikož omezuje místní šetření, které je pro odhalení kartelových dohod nejdůležitější. Osobně to srovnávám s kauzou Davida Ratha, v níž soudce také nepřipustil některé důkazy (odposlechy) a celou věc vlastně shodil,“ řekl Ekonomickému deníku Rafaj. Celou kauzu Davida Ratha pečlivě sledoval sesterský portál Česká justice. Konkrétní text o rozsudku a rozsudek je možné najít v prosincovém textu Dokument: Usnesení vrchního soudu v kauze Davida Ratha.

Podle obsáhlého rozsudku, který je vyhotoven na 55 stranách bylo základní otázkou, kterou si musel krajský soud položit zda je možné „dozvědět se o porušení zákazu“ teprve poté, co v dané věci bylo zahájeno správní (sankční) řízení? „Jednoduše vyjádřeno – správní orgán by se měl „dozvědět o porušení zákazu“ ještě před zahájením správního řízení, příp. ve stejný okamžik, kdy řízení zahájil, což ostatně vyplývá i z rozsáhlé judikatury…,“ píše v rozsudku soudce Milan Procházka.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

|

Jiří Reichl