Priority českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy (květen-říjen 2017)

Česká vlajka. Foto:www.pixabay,com

Česká republika podruhé ve své historii v květnu převezme předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Ekonomický deník zjistil priority našeho předsednictví.

Výbor ministrů při Radě Evropy je rozhodovací orgán Rady. Je to vládní aparát Rady Evropy, kde mohou státní příslušníci diskutovat nad různými národními přístupy k řešení problémů, které trápí i jiné evropské státy. Zároveň se jedná i o kolektivní fórum, kde jsou formulovány celoevropské doporučení reagující na tyto výzvy. Zasedají v něm ministři zahraničních věcí všech členských zemí. Zastupovat je mohou stálí diplomatičtí zástupci ve Štrasburku akreditovaní Radou Evropy.

Hlavní role Výboru je trojí:

  • vyjádření vnitrostátních přístupů k řešení problémů, kterým čelí evropské společnosti,
  • vypracování reakcí na tyto výzvy a
  • strážení hodnot, pro které vznikla Rada Evropy.

Česká republika se připravuje na své předsednictví a vytyčila si hlavní priority. Kromě toho organizuje řadu akcí spojenou s tímto významným půlrokem z hlediska politiky EU.

Jiří Reichl

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru