Neděle, 25. července, 2021

Politický boj v Harrachově eskaluje: Exstarostku prověřuje policie, trestní oznámení podal její nástupce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nevybíravá politická šarvátka v Harrachově, kvůli které před půl rokem odstoupila starostka Eva Zbrojová a mandát položilo sedm zastupitelů, vstoupila do další fáze. Nástupce Zbrojové Jaroslav Čech podal trestní oznámení, které směřuje na jeho předchůdkyni, navíc po ní vymáhá náhradu škody za pokutu. Trestní oznámení převzalo státní zastupitelství a rozhodlo o tom, že má udání stávajícího starosty na jeho předchůdkyni prověřit policie.

O bývalou starostku Harrachova Evu Zbrojovou se zajímá policie. Případ se odvíjí od tvrdého politického boje v horském letovisku, který se vede od posledních komunálních voleb. Politické spory vyvrcholily těsně před loňskými Vánoci, když odstoupilo šest zastupitelů za Starosty pro Liberecký kraj (SLK) a jeden za SNK-Evropské demokraty. Odůvodnili to nenávistnou kampaní vůči starostce Evě Zbrojové. Za „starosty“ zůstala jen jediná zastupitelka, která podpořila novou koalici Změny pro Harrachov, ANO 2011, ODS a SNK. Z původních 15 zvolených zastupitelů jich tak zůstalo na radnici jen 9, kvůli čemuž zanikla i městská rada. Starostou se stal bývalý příslušník komunistické vojenské kontrarozvědky Jaroslav Čech.

Známá neznámá starostka

Nástupce Zbrojové Jaroslav Čech (ANO 2011) podal na svou předchůdkyni trestní oznámení počátkem dubna a následně to oznámil zastupitelům. „Starosta města Harrachov bere na vědomí sdělení Okresního státního zastupitelství v Semilech, v návaznosti na podané trestní oznámení, kdy podání bylo posouzeno jako trestní oznámení s pokynem k zahájení úkonů trestního řízení pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby a přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informaci,“ lze se dočíst v rozhodnutí starosty z počátku dubna.

Nový starosta Harrachova Jaroslav Čech – zcela vlevo Foto: archiv

„Třetího dubna byly doručeny na součást Krajského ředitelství policie Libereckého kraje podklady s pokynem k zahájení úkonů trestního řízení Okresním státním zastupitelstvím, ve věci podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby
a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Kriminalisté Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru v Semilech následně zahájili ve věci úkony trestního řízení. Vzhledem k právě probíhajícím úkonům trestního řízení nebudeme sdělovat informace vedoucí ke konkrétním osobám, ať již právnickým nebo fyzickým, ani informace vedoucí ke ztotožnění konkrétních osob či informace z probíhajícího trestního řízení,“ doplnil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Předražená smlouva

Exstarostka Eva Zbrojová vnímá trestní oznámení jako pokračování politického boje v horské městečku. „Trestní oznámení podepsal starosta, jsem však přesvědčena, že se jedná o dílko jednoho z jeho místostarostů, který má právnické vzdělání. To, že se starosta pod něco takového podepíše, je spíše věcí současných politických dohod, jeho svědomí a jeho područí,“ zareagovala na informace Ekonomického deníku Zbrojová. Míří tím na místostarostu města, právníka Tomáše Vašíčka, který Harrachov v minulosti zastupoval ve sporu o vysoký dluh.

Ekonomický deník Vašíčka oslovil, zda se na tvorbě trestního oznámení podílel. „Obraťte se na tiskové oddělení města,“ odepsal v sms, když nezvedl telefon. Tisková mluvčí už v primární komunikaci uvedla, že detaily zveřejní po ukončení vyšetřování. To zatím ale neběží, běží fáze takzvaného prověřování.

Zbrojová zjistila informace o podaném trestním oznámení na webových stránkách města. „Informace však nejsou podrobné a nevím, v čem se měl neznámý pachatel zločinu zneužití pravomoci úřední osoby dopustit,“ podotkla Zbrojová.

„Za sebe říkám, že jsem se žádného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby nedopustila, rozhodnutí mnou podepsaná jsou schválena v orgánech města, v radě města Harrachov nebo v zastupitelstvu města Harrachov. Ve skutečnosti se jedná se o stále trvající politický boj, který se týká odkrytí a zveřejnění smlouvy o právním zastupování uzavřené v roce 2010 za starostování Tomáše Ploce (ODS) mezi městem Harrachov a Mgr. Tomášem Vašíčkem, tehdejším právním zástupcem města – zetěm tehdejšího místostarosty JUDr. Přemysla Vodseďálka (ODS). Cena za jeden úkon ve věci, podání dovolání k Nejvyššímu soudu, se vyšplhala na deset milionů korun bez závazku úspěšného a konečného vypořádání sporu, který se táhl z doby privatizace Crystalexu,“ vysvětluje bývalá starostka.

Obří dluh na město přešel po privatizaci skláren Crystalex. Ve sporu šlo o starý úvěr sklárny, který měl údajně Harrachov v roce 1993 převzít spolu se třemi rozestavěnými bytovými domy, sbírkou skla a sklářským muzeem při privatizaci zdejší sklárny.

Harrachov se zmítá v politických sporech Foto: Wikipedia

Tento spor podle Zbrojové nakonec v létě roku 2014 úspěšně dokončila advokátní kancelář Kaplan & Nohejl. Náklad na toto právní zastupování byl necelý jeden milion korun. „Město podalo žalobu na výši odměny. Soud nakonec oprávněnost výše odměny potvrdil, protože smlouva o právním zastupování byla schválena zastupitelstvem města Harrachov,“ pokračuje Zbrojová. Město bohužel nemohlo podat dovolání proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu z důvodu hrozby uvalení exekuce na majetek města společností sídlící v daňových rájích, směřuje Zbrojová k odprodeji údajného dluhu města vůči dnešnímu místostarostovi Vašíčkovi.

„Město bylo odsouzeno i k úhradě úrokového příslušenství, které vzniklo za dobu trvání sporu. V soudním spisu je uložená smlouva, ve které je jasně napsáno, komu a v jaké výši náleží podíl na jistině a úrokovém příslušenství. Dle mého názoru se jedná o obrovský střet zájmů, pokud tehdejší právní zástupce působí dnes ve funkci místostarosty města,“ míní Zbrojová. Podrobnější informace jsou podle ní dohledatelné ve zvukových záznamech pořizovaných na jednání zastupitelstva města. „Včetně nezákonného opakovaného veřejného předčítání mé soukromé e-mailové korespondence zastupitelem T. Vašíčkem,“ dodává exstarostka.

Výhled na ukončení sporů v Harrachově je dosti vzdálený. Starostové pro Liberecký kraj zveřejnili v půlce dubna výzvu starosty Čecha vůči Zbrojové o náhradu škody.

„Městu bylo doručeno oznámení o rozhodnutí České inspekce životního prostředí, na základě kterého byla městu Harrachov udělena pokuta ve výši 40 000,- Kč za přestupek dle zákona o ochraně ovzduší. Z provedeného interního šetření a ze sdělení zaměstnanců města vyplynulo, že jste jako starostka města rozhodla o vyklizení budov bývalé celnice a zároveň o způsobu vyklizení celnice, které se nakonec ukázalo být přestupkovým jednáním. Zároveň nebylo dohledáno žádné rozhodnutí rady města či zastupitelstva města, které by se uvedenou otázkou zabývalo. Z uvedeného tedy zcela jednoznačně vyplývá příčinná souvislost mezi vašim jednáním a vznikem škody městu Harrachova a to ve výši 20 000,- Kč. Tímto vás vyzývám k náhradě vzniklé škody,“ napsal Čech Zbrojové. Ta na to zareagovala tak, že požádala o kopii rozhodnutí inspekce.

Vydejte data a přístupy k nim

Po odstoupení starostky a zastupitelů loni v prosinci po ní její nástupce Jaroslav Čech požadoval přístup k jejímu e-mailu, ale i další data. Odůvodnil to tím, že mu řádně nepředala úřad. „Vážená paní Zbrojová, vzhledem k tomu, že došlo k vymazání veškeré dokumentace a elektronické pošty, a to jak přijaté, tak odeslané, z adresy starosta@harrachov.cz, a to ještě před datem, kdy jsem se stal starostou města Harrachova, a vy jste odmítla předat městský úřad na základě požadavků, dovoluji si Vás tímto vyzvat k poskytnutí těchto informací, které jsou nezbytné k zachování chodu úřadu,“ napsal bývalé starostce její nástupce. Kromě přístupů k e-mailu požadoval taktéž údaje o všech e-mailových adresách, ze kterých byla vyřizována služební korespondence nebo jakým způsobem byla e-mailová komunikace exstarostky zálohována.

Starosta výzvu datoval 27. lednem a veškeré požadované informace žádal předat do 31. ledna. Reakce Starostů pro Liberecký kraj na tuto výzvu výzvu přišla za nedlouho. Bývalá starostka apel svého nástupce odmítla a hnutí zveřejnilo veškerou komunikaci na toto téma na Facebooku. „Po řádném předání úřadu 20.12. 2019 na základě předávacího protokolu se Evě Zbrojové dostala informace o zájmu současného vedení města získat e-mailovou korespondenci z adresy starosta@harrachov.cz za dobu jejího působení na radnici. Součástí korespondence z této adresy byla i korespondence soukromá. Vzhledem k negativní zkušenosti s předáním e-mailové korespondence bývalou redaktorkou Harrachovského zpravodaje L. Skrbkovou Vašíčkovi (čerstvý místostarosta Harrachova za Změnu pro Harrachov a jeho někdejší právní zástupce ve stamiliónovém sporu – pozn. red.) jím následné veřejné předčítání této korespondence bez souhlasu Evy Zbrojové, máme důvod se oprávněně domnívat, že by byla tato korespondence opět zneužita,“ lze se dočíst na facebookových stránkách Starostů pro Liberecký kraj – Harrachov v postu z 6. února.

Eva Zbrojová novému starostovi odpověděla 5. února: „Sděluji vám, že jsem předala veškeré informace a dokumenty, které jsem měla k dispozici, a které jsou nezbytné pro fungování úřadu. Úřad města Harrachova samozřejmě disponuje veškerými relevantními dokumenty a doklady a tyto jsou řádně založeny a archivovány příslušnými odbory.“

„K vašemu dopisu uvádím, že odmítám dále vést tímto prostřednictvím politický boj a tímto způsobem komunikovat,“ napsala ještě exstarostka svému nástupci. Na Facebooku se objevila i první reakce exstarostky z 3. ledna, v níž odmítá vydat e-mailovou komunikaci a odůvodňuje to mimo jiné některými soukromými e-maily.

O politických svárech v Harrachově psal podrobně portál Ekonomický deník zde a zde.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter